Itlas projekt
Vi driver och deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt och försök som rör barns, ungdomars och familjers välbefinnande. Se projektet Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi (Nationell implementeringskompetens som stöd för barn och ungas utveckling). Fler projekt finns på den finskspråkiga sidan. Läs också om vårt samarbete.
Nationell implementeringskompetens som stöd för barn och ungas utveckling, Tidig insats KI
Syftet med projektet Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi (Nationell implementeringskompetens som stöd för barn och ungas utveckling, Tidig insats KI) är att nationellt främja ibruktagandet och implementeringen av sådana psykosociala metoder för barn, ungdomar och familjer som är bevisligen effektiva. Projektet Tidig insats KI fortsätter och kompletterar den utvärdering av psykosociala metoder som har pågått i Itlas Tidig insats-arbete redan under flera år samt implementeringen av effektiva evidensbaserade metoder. Lösningarna som utvecklas i projektet kommer att integreras som en permanent del av denna helhet. Projektets utvecklingsarbete kompletterar också implementeringen av effektiva metoder i enlighet med den nationella strategin för psykisk hälsa. Projektet Tidig insats KI startades av Itla under våren 2023, och projektperioden kommer att pågå fram till slutet av 2025. Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.