Hanke

Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen (IMAGINE-hanke)

Itla johtaa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen -työpakettia, joka on osa IMAGINE-hanketta. IMAGINE-hankkeen tavoitteena on turvata nuorten tasavertainen pääsy vaikuttaviin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja sujuvampi siirtymä aikuisuuteen sekä nuorten osallisuus yhteiskunnassa mielenterveysongelmista huolimatta.

Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen

Nuorten henkinen pahoinvointi on lisääntynyt ja samaan aikaan nuorten mielenterveyspalveluiden ylikuormitus on kasvanut. Suomen kansallinen mielenterveyspolitiikka ja meneillään oleva terveydenhuoltojärjestelmän uudistus korostavat perustason terveydenhuollon ja hyvinvointipalveluiden asemaa.

Itla johtaa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen -työpakettia, joka on osa IMAGINE-hanketta. IMAGINE-hankkeen tavoitteena on turvata nuorten tasavertainen pääsy vaikuttaviin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja sujuvampi siirtymä aikuisuuteen sekä nuorten osallisuus yhteiskunnassa mielenterveysongelmista huolimatta.

Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen -työpaketissa tutkitaan Nuorten vuorovaikutusohjannan (IPC-N) käyttöönottoa palvelujärjestelmän kolmella eri tasolla.

Valtakunnallisella tasolla tutkitaan perusteluja ja keinoja, joilla menetelmä on saatettu käyttöön kansallisesti. Alueellisella tasolla tutkitaan menetelmään käyttöönottoa estäviä ja edistäviä tekijöitä. Lisäksi kerätään koulujen opiskeluhuollon yhteydessä ammattilaisten kokemuksia ja näkemyksiä IPC-N-menetelmästä ja sen käytöstä sekä käyttöönottoon vaikuttavista edistävistä ja estävistä tekijöistä. Lisäksi tutkitaan menetelmäuskollisuutta eli menetelmän käyttöä suunnitellun kaltaisena sekä ammatillista osaamista itsearvioituna.

Osahanketta johtavat johtaja Petra Kouvonen Itlasta ja dosentti Riikka Lämsä Helsingin yliopistosta.

IMAGINE-hanke on osa strategisen tutkimuksen YOUNG-ohjelmaa. Strategisen tutkimuksen ohjelmien hankkeet saavat rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Hanke tukee kansallisen mielenterveysstrategian toteutusta.

Tutkimus IMAGINE-hankkeessa keskittyy neljään lupaavaan psykososiaaliseen lyhytinterventioon:

1.
Nuorten vuorovaikutusohjanta (IPC-N; engl. Interpersonal Counselling for Adolescents)
2.
Ryhmät kuntoon -ryhmäinterventio (G4H; engl. Groups 4 Health)
3.
Nuorten kehityksellisesti painotettu kognitiivinen terapia sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon (TMT; Tosi minä -treeni)
4.
Koulukoteihin ja vankeinhoitoon suunnattu myötätuntotyöskentely yhdistettynä virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaan taitoharjoitteluun (CFT+VR; engl. Compassion-focused therapy with Virtual Reality)

Hankkeessa mukautetaan menetelmiä Suomeen ja tutkitaan niiden vaikuttavuutta, kustannusvaikuttavuutta ja toteutusta sekä juurruttamista suomalaiseen palvelujärjestelmään.

Hanke muodostuu yhdeksästä työpaketista, jotka toteuttavat neljää teemallista vaikuttavuustavoitetta. Teemat ovat nuorten ja työntekijöiden osallisuus, avun tarjoamisen tavat, nuorille kehitettävät interventiot ja palvelujen vaikuttavuuden lisääminen.

IMAGINE-konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Tampereen yliopisto.

Konsortiota johtaa Jari Lahti Helsingin yliopistosta.


Lisätietoja

Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen -tutkimuksesta.

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280