Etikett: Johtamiskoulutus

Ledarskapsutbildning
Itla främjar välfärdsledning, där verksamheten och tjänsterna byggs utifrån barnens, ungdomarnas och familjernas behov.