Etikett: Lapsiperheköyhyys

Från samma linje – lösningar till fattigdom i barnfamiljer
Forsknings- och utvecklingsprogrammet producerar forskningsdata om barnfamiljers fattigdom som underlag för beslutsfattande, initierar experiment samt stärker samarbetet mellan forskare och aktörer inom området.