Etikett: Samalta viivalta Oulu

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteenSamalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteenSamalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen
Forsknings- och utvecklingsprogrammet producerar forskningsdata om barnfamiljers fattigdom som underlag för beslutsfattande, initierar experiment samt stärker samarbetet mellan forskare och aktörer inom området.