The Foundation’s work is governed by a delegation that consists of Members of Parliament. The Board of Trustees defines the Foundation’s strategy and policy guidelines. Itla’s operations are led by the Chief Executive Officer and executed by the office personnel.

Personnel

The Foundation employs about 20 people. In addition, Itla employs project or hourly workers working on reports or other tasks.

Kirsi Campello

Viestintäjohtaja, Director of Communications
040 630 1633
Itlan viestintä ja viestinnän kehittäminen. Aiheet: viestintä, some, media, tiedeviestintä

Sara Fromholdt

Viestinnän asiantuntija, Communications Specialist
040 684 1592
Itlan viestintä ja Muuttuva väestö -tutkimushankkeen viestintä. Aiheet: some, viestintä, tiedeviestintä, SEO, analytiikka

Lotta Heikkilä

Asiantuntija, Specialist
040 352 1323
Psykososiaalisten menetelmien arviointi. Aiheet: Kasvun tuki, systemaattiset katsaukset, näyttöön perustuvat interventiot

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija, Senior Specialist
044 363 7276
Innovaatiot, yhteisövaikuttavuus, Samalta viivalta -ohjelma ja Valoisat-ryhmä. Aiheet: innovaatio, kokeilut, systeeminen muutos, luova yhteistoiminta

Tilda Hopia

Visuaalisen viestinnän asiantuntija, Visual Communications Specialist
040 689 8188
Itlan viestintä. Aiheet: viestintä, valokuvaus, videot, infografiikka, julkaisujen taitto

Suvi-Sadetta Kaarakainen

Projektitutkija, Project Researcher, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Research Integrity Adviser
040 188 4066
Muuttuva väestö -tutkimushanke ja STN/Right to Belong -tutkimushanke. Aiheet: väestönmuutos, yksinäisyys, perusopetus, julkiset palvelut, laadullinen tutkimus

Petra Kouvonen

Johtaja, Director, Direktör
041 455 2280
Interventio- ja implementointiosaamisen edistäminen ja osaamisen tuen vahvistaminen. Aiheet: tutkimus, kehittäminen, johdon tuki ja tiedon lukutaito
Marjo Kurki

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja, Programme director
044 271 0797
Kasvun tuen menetelmäarviointi, tieteellinen toimitus, kehittäminen. Aiheet: näyttöön perustuva työ, implementointi, digitaaliset interventiot, mielenterveys

Mari Kytöjoki

Talous- ja HR-asiantuntija, Financial and HR Specialist
040 487 6777
Talous- ja henkilöstöhallinon tehtävät. Aiheet: hr, reskontra ja budjetointi

Anni Kyösti

Projektitutkija, Project Researcher
040 538 6959
Muuttuva väestö -tutkimushanke ja STN/Right to Belong -tutkimushanke. Aiheet: väestönmuutos, yksinäisyys, julkinen hallinto, kunnat, laadullinen tutkimus

Kaisa Lamminen

Hanke- ja hallintoasiantuntija, Project and Administration Specialist
040 778 2826
Hanke- ja yleishallinnon tehtävät. Aiheet: ulkopuolinen rahoitus, hankinnat, budjetointi, hankkeet

Janina Lehti

Hallintoassistentti, Administrative Assistant
040 548 7257
Hallinnon avustavat koordinointitehtävät STM/KI- hankkeessa. Aiheet: Hanke, hallinto, koordinointi

Emma Lindberg

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
040 680 1857
Koulutustilaisuuksien koordinointitehtävät. Aiheet: Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutus, työpajat

Joel Manner

Projektitutkija, Project Researcher
040 630 2654
Aiheet: Lapsiperheköyhyys, yhteiskuntatutkimus, määrällinen tutkimus

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija, Science Specialist, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Research Integrity Adviser
040 647 5565
Psykososiaalisten menetelmien arviointi. Aiheet: Kasvun tuki, vaikuttavuus, tilastotiede, tulkinta, määrällinen tutkimus, koulutus.

Ida-Maria Peltoniemi

Viestintäharjoittelija, Communications Intern
0404866967
Itlan viestintä

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori, kehitysjohtaja, Research Professor, Director of Development
050 917 7396
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, systeeminen uudistaminen. Aiheet: pärjäävyys, riski-/suojaavat tekijät, yhteisövaikuttavuus, alueellinen oppimisverkosto

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja, Director of Development, Utvecklingsdirektör
050 340 9798
Johtamiskyvykkyyksien kehittäminen, systeeminen muutos, verkostojohtaminen. Aiheet: johtamiskoulutus, työpajat, voimavara- ja ratkaisusuuntautuneisuus

Sara Tani

Tutkimusavustaja, Research Assistant
040 168 4283
Implementoinnin ja implementointiosaamisen kehittäminen. Aiheet: implementointi, implementointiopas, tutkimus, IPC, MOOC-kurssi.

Päivi Uro

Asiantuntija, Specialist
0405311428
Kasvun tuki, KI -hanke, mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa, käytöksellään reagoivat lapset ja nuoret, varhaiskasvatus, perusopetus

Ilkka Virmasalo

Projektitutkija, Project Researcher
040 5135839
Aiheet: Lapsiperheköyhyys, sosiaalipolitiikka