Ihmiset

Anni Kyösti

Projektitutkija

Project Researcher

Osallisuus palveluissa -tutkimus

040 538 6959

Olen projektitutkija Osallisuus palveluissa -tutkimuksessa (STN/Right to Belong -konsortio). Tutkimuksessa tarkastellaan yksinäisyyttä ja ostrakismia palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Aloitin Itlassa vuoden 2022 alussa Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa (2021-2023), jossa tarkasteltiin väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Aiemmin olen tehnyt monipuolisesti tutkimusta kuntien toiminnasta ja johtamisesta.

Viimeisimmät julkaisut


Kyösti, Anni (2024). Päätöksenteon areena – duaalijohtamisen erilaiset rationaliteetit kuntien palveluverkkopäätöksissä. Hallinnon tutkimus 1/2024.

Aro, R., Aro, T., Hongisto, P., Kaarakainen, S-S, Kalland, M., Kyösti, A., Puumalainen, J., Salovaara, V., Varjo, J. & Volmari, S. (2024). Väestönmuutoksen vaikutukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämiseen: Kansalliset ja kansainväliset kokemukset, seurantaindikaattorit sekä lasten ja nuorten kuulemisen laatukriteeristö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:52.

Kyösti, A., Kaarakainen, S-S., Volmari, S., Wallenius, T., Merikukka, M., Salovaara, V., Kalland, M., Varjo, J. & Virtanen, P. (2023). Muuttuva väestö – väestönmuutoksen vaikutukset varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Itlan raportit ja selvitykset 2023:1. Helsinki: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Kyösti Anni & Airaksinen Jenni (2021). Hyvinvointipalveluissa kohti vaikutusten hankintaa? Case Lapset-SIB. Focus Localis 3/2021.

Kyösti & Airaksinen (2020). Yhteisiä ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Yhteisövaikuttavuus -mallin rahoitusjärjestelmän tarkastelu. Itlan raportit ja selvitykset 2020:4

Kyösti Anni & Airaksinen Jenni (2020). Hyvinvointipalveluiden tulevaisuus risteyskohdassa – kohti vaikutusten hankintaa? Itlan raportit ja selvitykset 2020:2.