Ihmiset

Anni Kyösti

Projektitutkija

Project Researcher

Osallisuus palveluissa -tutkimus

040 538 6959

Olen projektitutkija Osallisuus palveluissa -tutkimuksessa (STN/Right to Belong -konsortio). Tutkimuksessa tarkastellaan yksinäisyyttä ja ostrakismia palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Aloitin Itlassa vuoden 2022 alussa Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa (2021-2023), jossa tarkasteltiin väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Aiemmin olen tehnyt monipuolisesti tutkimusta kuntien toiminnasta ja johtamisesta.

Viimeisimmät julkaisut

OKM-hankkeen loppuraportti (tieto päivittyy marraskuussa)

Kyösti, A., Kaarakainen, S-S., Volmari, S., Wallenius, T., Merikukka, M., Salovaara, V., Kalland, M., Varjo, J. & Virtanen, P. (2023). Muuttuva väestö – väestönmuutoksen vaikutukset varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Itlan raportit ja selvitykset 2023:1. Helsinki: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Kyösti Anni & Airaksinen Jenni (2021). Hyvinvointipalveluissa kohti vaikutusten hankintaa? Case Lapset-SIB. Focus Localis 3/2021.

Kyösti & Airaksinen (2020). Yhteisiä ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Yhteisövaikuttavuus -mallin rahoitusjärjestelmän tarkastelu. Itlan raportit ja selvitykset 2020:4

Kyösti Anni & Airaksinen Jenni (2020). Hyvinvointipalveluiden tulevaisuus risteyskohdassa – kohti vaikutusten hankintaa? Itlan raportit ja selvitykset 2020:2.