Hanke

Osallisuus palveluissa (Right-to-belong-hanke)

Itla johtaa ja toteuttaa Osallisuus palveluissa (StB, Services to belong) -työpakettia, joka on osa Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (Right to Belong) -tutkimuskonsortiota. Työpaketissa tutkitaan ja kehitetään julkisia ja julkisesti rahoitettuja palveluja yksinäisyyttä kokeville lapsille ja nuorille. Oikeus osallisuuteen -tutkimuskonsortion tavoitteena on rakentaa päätöksenteon tueksi tutkimukseen perustuvia ratkaisuja lasten ja nuorten yksinäisyyden ja ostrakismin eli sosiaalisen ulossulkemisen ehkäisemiseksi.

Osallisuus palveluissa

Itla johtaa Osallisuus palveluissa (Services-to-Belong) -työpakettia, joka on osa Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (Right-to-Belong) -hanketta.

Osallisuus palveluissa -työpaketissa tutkitaan ja kehitetään universaaleja ja kohdennettuja julkisia ja julkisesti rahoitettuja palveluja – esimerkiksi koulujen, lastensuojelulaitosten ja nuorisotoimen toimintaa – yksinäisyyttä kokeville ja yksinäisyydestä kärsiville lapsille ja nuorille. Palvelujen tutkimuksessa keskeistä on selvittää sitä, miten palveluntuottajat – esimeriksi nuorisopalvelut ja lastensuojelu tai koulut – tunnistavat lasten ja nuorten arkeen liittyviä ongelmia ja kehityshaasteita. Tämän lisäksi palvelujen kehittämisessä lapsilla ja nuorilla on keskeinen rooli. Osallistamisen taustalla on ajatus julkisen toiminnan tilivelvollisuudesta, joka korostaa lasten ja nuorten mielipiteiden painavuutta.

Tutkimushankkeessa tarkastellaan myös lapsilähtöisiä palvelumalleja eri puolilla Suomea ja palvelujen uudistamisen valtakunnallista koordinaatiota. Palvelujen laadun ja sisältöjen yhdenmukaisuus vähentää eriarvoisuutta.

Itlan työpakettia johtaa tutkimusprofessori Tiina Ristikari.

Monitieteisessä Oikeus osallisuuteen eli Right to Belong -konsortiossa tavoitteena on rakentaa päätöksenteon tueksi tutkimukseen perustuvia ratkaisuja siihen, miten lasten ja nuorten yksinäisyyden ja ostrakismin eli sosiaalisen ulossulkemisen kokemuksia voidaan vähentää ja ehkäistä erilaisissa ympäristöissä. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi perheet, koulut, sosiaalinen media ja kaveriryhmät. Oikeus osallisuuteen -konsortio on osa strategisen tutkimuksen YOUNG-ohjelmaa. Strategisen tutkimuksen ohjelmat ja niiden hankkeet saavat rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Tutkimuksen osa-alueet

1.
Yksinäisyyden ja ostrakismin yksilötason biopsykososiaaliset mekanismit
2.
Yksinäisyyden ja ostrakismin kehitykselliset jatkumot eri ympäristöissä
3.
Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen ja ehkäisy kouluissa
4.
Osallisuus palveluissa – Lapset integroidun palvelujärjestelmän yhteiskehittäjinä

Oikeus osallisuuteen -konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Konsortiota johtaa Niina Junttila Turun yliopistosta.


Lisätietoja

Olethan meihin yhteydessä Osallisuus palveluissa -tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Suvi-Sadetta Kaarakainen

Projektitutkija

Tutkimusetiikan tukihenkilö

Project Researcher

Research Integrity Adviser

Osallisuus palveluissa -tutkimus

040 188 4066
Anni Kyösti

Projektitutkija

Project Researcher

Osallisuus palveluissa -tutkimus

040 538 6959