Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahasto

Itla on perustanut Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahaston vauhdittamaan lapsiperhepalveluiden uudistumista Suomessa.

Rahasto kytkeytyy Itlan alueellisen oppimisverkoston toimintaan. Rahaston avulla vahvistetaan kehittämistyön ja tutkimuksen integrointia lapsiperheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa. Se rahoittaa uusia kokeiluja ja alueellisista tarpeista nousevaa tutkimusta verkostoon kuuluvilla alueilla. Rahoituskohteet valitaan ajankohtaisista aiheista, jotka nousevat lapsiperheiden tukemiseen liittyvän työn arjesta.

Millaista tutkimusta rahoitamme?

Tutkimuksia, joiden aihe on noussut paikallisesta yhteisövaikuttavuustyöstä ja tutkimuskysymys käsittelee kehittämistyön kannalta keskeistä aihetta tai ilmiötä.

Tutkimuksia, jotka vahvistavat alueella olevaa yhteisövaikuttavuusosaamista esimerkiksi siten, että tutkijaksi pätevöityvä henkilö työskentelee aiheen parissa alueella ja/tai alueella oleva tutkimuslaitos on keskeisesti mukana tutkimuksessa.

Rahoitamme ensisijaisesti tutkimusta, johon olemassa oleva tutkimus ei vastaa ja jonka aihe nousee paikallisen kehittämisen tueksi rakennetusta palautejärjestelmästä. Rahoitus voi myös kohdistua yhteisövaikuttavuustyön vaikuttavuuden tutkimiseen.

Millaista innovaatiotoimintaa rahoitamme?

Innovaatiorahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti uusien, lupaavien arjen työstä nousseiden kokeilujen käynnistämiseen.

Kokeilun tulee tukea paikallista yhteisövaikuttavuuteen tähtäävää työtä.

Kokeilun tavoitteena tulee olla vastata paikallisesti tunnistettuun lasten, nuorten tai perheiden tuen tarpeeseen tai sen ehkäisyyn.

Rahoitusta voidaan myös osoittaa jo käynnissä olevaan aloitteeseen tai toimintaan esimerkiksi volyymin lisäämiseksi tai toiminnan suunnan muuttamiseksi.

Hakemukselle on eduksi, jos

 • rahoitettava kokeilu on noussut paikalliseen kehittämiseen rakennetusta palautejärjestelmästä ja/tai jos toiminnasta vastaa useampi taho yhdessä.
 • siinä pystytään kuvaamaan, miten rahoitus pyritään järjestämään kokeiluvaiheen jälkeen.
 • paikallinen yhteisövaikuttavuutta edistävä monialainen johtoryhmä puoltaa hakemusta.

Mitä emme rahoita?

Alueellisen oppimisverkoston alueiden (Tampere, Oulu, Siun sote, Soite, Pirha, Pohde ja Kanta-Häme) ulkopuolella toteutettavia kokeiluita tai tutkimuksia. 

Yksittäisiä tutkimuksia tai kokeiluja, jotka eivät kytkeydy paikalliseen yhteisövaikuttavuuteen perustuvaan kehittämiseen.

Toimintaa/tutkimusta, jonka aihe ei nouse paikallisesta kehittämisestä eikä paikallisten lasten, nuorten ja perheiden tarpeista.

Aikataulu ja hakuohje

Hakuaika on jatkuva ja hakemuksia käsitellään 1–2 kertaa kuukaudessa.

Hakemus lähetetään osoitteeseen info@itla.fi. Kirjoita sähköpostin otsikoksi Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahasto. Rahaston ensimmäinen haku avattiin maaliskuussa 2021.

Hakemuksen sisältö

Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi seuraavat seikat

 • hakijaorganisaation ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • kokeilun/tutkimuksen nimi
 • mihin konkreettiseen, alueellisen oppimisverkoston paikalliseen yhteisövaikuttavuuteen tähtäävään toimintaan kokeilu/tutkimus vastaa
 • miten kokeilu/tutkimus toteutetaan
 • kenelle kokeilu on suunnattu
 • kuka kokeilun/tutkimuksen toteuttaa ja millaista osaamista toteuttajalla on
 • kenen kanssa kokeilu/tutkimus toteutetaan
 • miten kokeilun vaikuttavuutta ja jatkoa arvioidaan
 • kokeilun/tutkimuksen kustannusarvio ja kustannusten jakautuminen toimijoiden kesken.

Rahoitushakemukselle on eduksi, jos siihen liitetään vapaamuotoinen lausunto alueellisen oppimisverkoston paikallisen yhteisövaikuttavuustyön monialaiselta johtoryhmältä. Lausunnossa kuvataan miten kokeilu/tutkimus auttaa kehittämään paikallista toimintaa.

Rahoituksen ehdot

Hakija on vastuussa Itlalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia.

Rahoituksella voidaan kattaa yleiskustannuksia ainoastaan, jos Itla arvioi sen olevan perusteltua kokeilun/tutkimuksen toteuttamiseksi, kuitenkin korkeintaan 15 prosenttia.

Kokeiluille myönnettävä rahoitus on korkeintaan 50 000 euroa kokonaisuudessaan.

Raportointi

Rahoituksen saaminen edellyttää raportointia kokeilun/tutkimuksen tuloksista. Raportoinnin tavoitteena on hyödyttää paikallista kehittämistä ja eri toimijoiden oppimista.

Rahoituksen saaja voi valita haluamansa raportointitavan, esimerkiksi lyhyen kirjallisen selostuksen, videon, podcastin tai muun oppimista edistävän raportointitavan. Lisäksi rahoituksen saaja sitoutuu kertomaan kokeilustaan/tutkimuksestaan Lapsuuden rakentajat -webinaarissa, jossa esitellään paikallisia innovaatioita/tutkimusta paikallisille ja kansallisille toimijoille.


Lisätietoja

Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää innovaatio- ja tutkimusrahastosta.

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396