Alueellinen oppimisverkosto
Alueellinen oppimisverkosto on vuonna 2020 käynnistynyt lasten ja perheiden sujuvan arjen kehittämisen aloite.

Tavoitteena on mahdollisimman hyvin yhteen toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kasvatuksen ja koulutuksen organisaatiot. Yhteisövaikuttavuus-ajatteluun perustuva oppimisverkosto tukee kehittämistyötä ja tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen mukana oleville alueille.

Itla ylläpitää yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa Lapsuuden rakentajat -alueellista oppimisverkostoa. Pohjana työssä on systeemiteoreettinen ajattelu ja yhteisövaikuttavuus-ajattelu. Oppimisverkosto tukee sellaisten paikallisten toimintamallien rakentamista, jossa lapsen, nuoren sekä perheen sujuvaa arkea tuetaan laajalla toimijoiden yhteiseen päämäärään sitoutuneella yhteistyöllä. Toimintamalleja rakennetaan paikallisista tarpeista käsin ja paikalliset yhteisöt osallistetaan aktiivisesti toimintaan. Verkosto tukee paikallista kehittämistä sekä kehittämisestä vertaisoppimista. Se vahvistaa myös jatkuvan tutkimuksen ja vertaisarvioinnin rakenteita alueellisesti.

Yhteisövaikuttavuuteen perustuvan verkoston toiminta lähtee ajatuksesta, että systeemi uudistuu sisältäpäin. Siksi kaikki verkostossa tapahtuva toiminta, tutkimus, vertaisoppiminen sekä teoria- ja kokemustieto pyritään rakentamaan paikallisista tarpeista lähtien ja paikallisia kyvykkyyksiä ja osaamista vahvistaen. Samaan aikaan systeemin uudistumisessa tärkeää on altistuminen ulkopuolisille vaikutteille. Tähän tarpeeseen vastaa verkoston alueiden välinen oppiminen sekä vertikaalisen tuen rakenne. Alueellinen oppimisverkosto vahvistaa sellaisten paikallisten toimintamallien rakentamista, joissa lasten, nuorten ja lapsiperheiden sujuvaa arkea tuetaan laajalla, toimijoiden yhteiseen päämäärään sitoutuneella yhteistyöllä.

Alueellisen oppimisverkoston toiminta käynnistyi pilottina neljällä eri alueella syksyllä 2020. Itla vastaa osaltaan alueellisen oppimisverkoston toiminnasta, ylläpitämisestä sekä rahoittamisesta. Alueella tapahtuvasta kehittämistyöstä vastaavat alueen toimijat itse. Itla ja Oulun yliopisto ovat kehittämistyössä alueen tukena. Paikallisen kehittämisen kokonaisuudet rakentuvat alueilla jo meneillään olevaan lapsiperhepalveluiden kehittämiseen. Siksi myös kehittämisen kokonaisuuksien painotukset voivat vaihdella eri alueilla. Kehittämistyön aikana kerätään aktiivisesti oppeja, joiden avulla toimintamallia kehitetään edelleen. Tulevaisuudessa toiminnan tavoitteena on luoda alusta ja malli lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseen.

Laajalla rintamalla kehittäminen vaatii koordinaatiota, tukea ja resursseja

Yhteisövaikuttavuuteen pohjautuvassa työssä taustatukiorganisaation (backbone organization) tehtävänä on mahdollistaa käytännön ammattilaisten sujuva arki ja mutkaton yhteistyö. Keskeistä on yhteisten tavoitteiden, edistymisen mittareiden, toisiaan vahvistavien toimintojen ja jatkuvan kommunikoinnin toteutumisen tukeminen.

Alueellisessa oppimisverkostossa taustatukiorganisaatio muodostuu alueittain kehittäjätyöntekijöistä ja monialaisesta johtoryhmästä. Lisäksi Itla ja Oulun yliopisto toimivat oppimisverkoston yhteisen oppimisen taustatukiorganisaationa ja fasilitoivat verkoston kytkentää kansalliseen päätöksentekoon.

Videolla Tiina Ristikari, Mika Niemelä, Tuula Takalo ja Sanni Penttilä kertovat, mistä Lapsuuden rakentajat alueellisessa oppimisverkostossa on kyse. Videon kesto on 13 minuuttia.


Lisätietoja

Olethan meihin yhteydessä alueelliseen oppimisverkostoon liittyvissä kysymyksissä.

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276
Oona Palosaari

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

040 586 0560
Tapahtuma
|
24.01.2024
Yhteisövaikuttavuus-luennot ja Alueellisen oppimisverkoston aamukahvit
Yhteisövaikuttavuustyön kolme kertaa kuukaudessa järjestettävät luennot ja kerran kuukaudessa järjestettävät Alueellisen oppimisverkoston aamukahvihetket jatkuvat myös vuonna 2024.
10.1.–29.5.2024
8.15–9.00 / 14.00–15.30
Teams
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Blogi
|
19.12.2023
Translationaalinen tutkimus on osa havainto- ja palautelähtöistä kehittämistyötä
Työelämäprofessori Mika Niemelän johtama tutkijaverkosto vastaa hyvinvointialueiden ja kuntien keskuudesta nouseviin ilmiöihin translationaalisella tutkimuksella: valjastaen tutkitun tiedon käytännön ymmärryksen välineeksi.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Blogi
|
10.11.2022
Havainnoista tiedolla johtamiseen – sisältäpäin lähtevän muutoksen tukeminen
Paremmin yhteen toimivia ja oikea-aikaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluja varten tarvitaan sekä ajantasaista tilannekuvaa että ennakointitietoa. Itlan Alueellisessa oppimisverkostossa on kehitetty tiedolla johtamisen tueksi tekoälyä hyödyntävä Näkymä-työkalu.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus