Tapahtuma

Yhteisövaikuttavuus-luennot ja Alueellisen oppimisverkoston aamukahvit

Yhteisövaikuttavuustyön kolme kertaa kuukaudessa järjestettävät luennot ja kerran kuukaudessa järjestettävät Alueellisen oppimisverkoston aamukahvihetket jatkuvat myös vuonna 2024.
10.1.–29.5.2024
8.15–9.00 / 14.00–15.30
Teams

Yhteisövaikuttavuustyön kolme kertaa kuukaudessa järjestettävät luennot ja kerran kuukaudessa järjestettävät Alueellisen oppimisverkoston aamukahvihetket jatkuvat myös vuonna 2024.

Yhteisövaikuttavuus-luennot

Luentoja järjestetään kolme kertaa kuussa keskiviikkoisin klo 14.00–15.30Liity luennoille tästä. Luentosarjan sisällöt käsittelevät yhteisövaikuttavuustyötä, sen kehittämistä, rakenteita ja organisoitumista. Luennot on tarkoitettu kaikille yhteisövaikuttavuustyössä mukana oleville toimijoille, erityisesti työn alkuvaiheessa avaamaan yhteisövaikuttavuustyön perusteita ja työn organisoitumista.

Jokaisen luennoitsijan esitys on samansisältöinen. Luentosarjaa suositellaan uusille kuulijoille sarjana katsottavaksi, koska sisällöt kulkevat yhteisövaikuttavuustyön yleiseltä ja teoreettiselta tasolta kohti alueiden konkretiaa tai yksittäisinä luentoina kuulijalle, joka haluaa oppia lisää tietystä yhteisövaikuuttavuustyön osa-alueesta.

Yhteisövaikuttavuus – yhteisövaikuttavuustyön perusta ja rakenteet
10.1., 6.3. ja 10.4. klo 14.00–15.30
Tiina Ristikari (tutkimusprofessori, Itla) kertoo yhteisövaikuttavuuden ja pärjäävyyslähtöisyyden tutkimukselliset perusteet sekä yhteisövaikuttavuuden johtamisen ja käytännön rakenteesta.

Yhteisövaikuttavuus – johtaminen ja monialainen verkostotyö
17.1., 13.3. ja 17.4. klo 14.00–15.30
Tuula Takalo (PsM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto) avaa tutkimuksen kautta yhteisövaikuttavuuteen pohjautuvan monialaisen verkostotyön johtajuuden näkökulmia ja käytännön työn rakenteita.

Yhteisövaikuttavuus – organisoitumisen konkretia ja sidosryhmien yhteistyö
24.1., 21.2. ja 8.5. klo 14.00–15.30
Oona Palosaari (erityisasiantuntija, Itla) käy läpi konkreettisin esimerkein yhteisövaikuttavuustyön johtamisen, kehittämisen ja käytännön työn rakenteita ja kehittämisprosesseja, joiden kautta rakenteisiin on päädytty.

Yhteisövaikuttavuus – elämäntilannelukutaito ja konkreettiset asiakastyön käytännöt
7.2., 20.3. ja 15.5. klo 14.00–15.30
Mika Niemelän (työelämäprofessori, Oulun yliopisto) luennoilla tarkastellaan yhteisövaikuttavuuden parissa toteutettuja käytännön ratkaisuja ja niiden tutkimuksellista ja teoreettista perustaa. Mitä ovat konkreettiset lasta ja perhettä tukevat toimintamallit, joita on hyödynnetty? Millä tavoin eri alojen työntekijät voivat saada yhteiset asiakastapaamiset onnistumaan? Miten arkiset työssä tehdyt havainnot muodostavat pohjan eri toimialojen yhteiskehittämiselle?

Yhteisövaikuttavuus – tiedolla johtaminen ja tilannekuvatyökalu Näkymä
14.2., 3.4. ja 22.5. klo 14.00–15.30
Mari Hirvonen (erityisasiantuntija, Itla) puhuu yhteisövaikuttavuustyötä tukevasta tiedolla johtamisesta ja sen avuksi luodusta digitaalisesta Näkymä-työkalusta.

Alueellisen oppimisverkoston aamukahvit

Aamukahvit järjestetään kerran kuussa keskiviikkoisin klo 8.15-9.00. Liity aamukahveille tästä. AO-kahveilla eri alueiden toimijat voivat vapaamuotoisesti nostaa esille alueilta nousevia kysymyksiä ja oppeja sekä rakentaa yhteistä ymmärrystä alueiden yhteisövaikuttavuustyöstä.

Ke 31.1. klo 8.15–9.00 Oma-Häme

Ke 28.2. klo 8.15–9.00 SiunSote

Ke 27.3. klo 8.15–9.00 Tampere ja Pirha

Ke 24.4. klo 8.15–9.00 Oulu ja Pohde

Ke 29.5. klo 8.15–9.00 Soite