Kategoria: Blogi

Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Blogi
|
19.12.2023
Translationaalinen tutkimus on osa havainto- ja palautelähtöistä kehittämistyötä
Työelämäprofessori Mika Niemelän johtama tutkijaverkosto vastaa hyvinvointialueiden ja kuntien keskuudesta nouseviin ilmiöihin translationaalisella tutkimuksella: valjastaen tutkitun tiedon käytännön ymmärryksen välineeksi.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Blogi
|
18.12.2023
Mielekkäällä vapaa-ajan toiminnalla vähennetään taloudellisten vaikeuksien vaikutuksia lapsiin ja nuoriin
Samalta viivalta Oulu -kokeilu ja siihen liittyvä arviointitutkimus suuntautuvat oululaisten lapsiperheiden talousongelmien varhaiseen tunnistamiseen sekä talousongelmien lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseen vapaa-ajan toiminnan edistämisen kautta.
Samalta viivalta
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.12.2023
Huomaako kukaan yksinäistä? Lasten ja nuorten yksinäisyyden tunnistaminen palvelujärjestelmässä
Yksinäisyyden kokemukset lapsilla ja nuorilla korostuivat korona-aikana. Merkittävää parannusta ei ole tapahtunut, vaikka arki on palautunut jokseenkin ennalleen. Lasten ja nuorten yksinäisyys on vakava ongelma niin yksilöiden kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Osallisuus palveluissa (Services to Belong) -tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja yksinäisyyden ja ostrakismin eli sosiaalisen ulossulkemisen vähentämiseen lapsuudessa ja nuoruudessa erityisesti palvelujärjestelmän näkökulmasta. Tutkimus on osa Right to Belong -tutkimuskonsortiota.
Blogi
|
11.10.2023
Yhteisövaikuttavuudella turvataan lapsen hyvä arki haastavassa tilanteessa
Perheiden haastaviin elämäntilanteisiin voi liittyä häpeää, stigmaa ja pelkoa. Lapset ja nuoret jäävät niiden varjossa liian usein yksin. Itlan tutkimusprofessori Tiina Ristikari rakentaa verkostoa, jossa yhteisö kannattelee, kun kotona on vaikeaa.
Yhteisövaikuttavuus
Blogi
|
07.09.2023
Pintaa syvemmältä: Kuinka johdat yhteiskehittämistä? Palveluintegraatio vaatii metataitoja
Suomessa ollaan tänä vuonna lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja päätöksenteon osalta merkittävän muutoksen äärellä: hyvinvointialueet järjestävät toimintaansa.
Johtamiskoulutus
Blogi
|
21.08.2023
Korkojen nousu lisää lapsiperheiden huolta toimeentulosta
Poikkeukselliset ajat ovat kasvattaneet etenkin lapsiperheiden huolta toimeentulosta. Huoli ei välttämättä tarkoita sitä, että perheillä olisi toimeentulovaikeuksia. Huoli kertoo perheen kokemasta taloudellisesta stressistä. Stressillä on vaikutuksia lasten hyvinvointiin.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Blogi
|
08.05.2023
Tutkijoiden neljä viestiä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi hallitusneuvottelijoille
Lapsiperheköyhyyttä voidaan vähentää kohdennetun lapsilisän ja ylivelkaantuneiden perheiden kevytkonkurssimenettelyn avulla sekä edistämällä kansanterveyttä. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen vaatii pitkäjänteistä työtä.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta