Kategoria: Vieraskynä

Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.
Vieraskynä
|
07.12.2023
Sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistuu tai murenee nuorten luottamus yhteiskuntaan
Nuorilla on oikeus tukeen paitsi yksilöinä ja yhteisöjen jäseninä myös kansalaisina. Sosiaali- ja terveyspalveluilla on ainutlaatuinen mahdollisuus tukea apua hakeneiden nuorten yhteiskuntaan kuulumista ja arvoa kansalaisina.
Vieraskynä
|
20.12.2022
Monialaisuus Valterissa ja lähikoulussa – Valteri kokeilemassa ja mallintamassa
Tässä hetkessä koulumaailma painii niin moninaisten haasteiden kanssa, että saadaksemme jälleen otteen arjesta, myös tuen on hyvä olla monialaista. Tätä monialaisuusteemaa lähdimme kehittämään yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Leppävirralla sijaitsevan Leppäkertun koulun kanssa.
Vieraskynä
|
20.10.2022
Kohti lapsilähtöisempiä palveluita kaupungin toiminnassa
Poliittisen ja viranhaltijajohdon dynamiikka voi uudistua kohti kollektiivista ja kuuntelevaa johtamista. Tämä on keskeinen oivallus myös hyvinvointialueita rakennettaessa. Luottamus ja työyhteisön keskinäinen riippuvuus ovat valtaa ja kontrollia vahvempia johtamisen välineitä.
Vieraskynä
|
11.08.2022
Voiko johtaja olla palvelija?
Poliittisen ja viranhaltijajohdon dynamiikka voi uudistua kohti kollektiivista ja kuuntelevaa johtamista. Tämä on keskeinen oivallus myös hyvinvointialueita rakennettaessa. Luottamus ja työyhteisön keskinäinen riippuvuus ovat valtaa ja kontrollia vahvempia johtamisen välineitä.
Vieraskynä
|
16.06.2022
Metsässä toteutettava esiopetus voi edistää viisauden kehittymistä
Metsä on monipuolinen oppimisympäristö lapselle. Metsässä toteutuvassa esiopetuksessa on mahdollista oppia viisautta samalla, kun lapsen metsäsuhde syvenee ja monimuotoistuu. Viisauden kehittyminen ja metsäsuhteen rakentuminen metsäesiopetuksessa -tutkimushankkeessa aihetta tarkastellaan lähemmin.
Vieraskynä
|
05.05.2022
Hyvä yhteiskunta tunnistaa monet reitit äitiyteen
Yhteiskunnan tehtävä on turvata lapsen läheiset suhteet mahdollisimman hyvin kaikissa perhemuodoissa. Samalla hyvä yhteiskunta antaa mahdollisuuden vanhemmaksi tulemiseen jokaiselle, joka vanhemmaksi haluaa.
Vieraskynä
|
06.04.2022
Sopimusrakenteella ryhtiä perhekeskustoimintaan 
Sopimusrakenteella voidaan edistää, vahvistaa ja selkeyttää eri toimijoiden yhdessä tekemää työtä. Näin tehtiin Etelä-Savossa, jossa 16 toimijaa lähti yhteensovittamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävää toimintaa ja solmi yhteistyösopimuksen. Sopimus luo hyvän pohjan aidolle yhteiselle työlle.
Vieraskynä
|
15.12.2021
Mitä tiedämme lasten viisaudesta?
Onko lapsilla viisautta? Miten se ilmenee? Miten sitä voidaan tutkia?