Näkymä – digitaalinen tilannekuvatyökalu

Päätöksenteon tueksi ja yhteisövaikuttavuustyön johtamisen kehittämiseksi tarvitaan ymmärrystä paikallisten lapsiperheiden tilanteesta.

Näkymä on digitaalinen tilannekuvatyökalu lapsiperhepalveluiden tiedolla johtamisen avuksi. Työkaluun kertyy kenttätoimijoiden lähettämiä havaintoja paikallisten lasten ja perheiden hyvinvoinnista.

Tietojen avulla eri toimijat pystyvät muodostamaan yhteisen tilannekuvan oman alueensa lasten, nuorten ja perheiden elämään vaikuttavista haasteista tai pärjäävyyttä edistävistä tekijöistä. Näkymä-työkalun avulla pyritään ennakoimaan ja kohdistamaan lähitulevaisuuden palveluita mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Työkalussa tekoälyä hyödynnetään tunnistamaan yhteyksiä havaintojen välillä sekä yhdistämään niitä relevantteihin määrällisiin indikaattoreihin ja paikallisuutisotsikoihin. Näkymän pääkäyttäjä koostaa valituista havainnoista ja indikaattoreista ilmiöitä, jotka auttavat tunnistamaan ehkäisevän työn mahdollisuuksia ja ennakoimaan korjaavien palveluiden kysyntää.

Lisäksi Näkymän avulla voidaan seurata ilmiön suuntaa ja pyytää palautetta toimenpiteistä, jolloin johdon ja kenttätoimijoiden välille syntyy ketterä palautekanava.

Kuva: Näkymä-työkalun toiminnot ja prosessi.


Lisätietoja

Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää Näkymä-työkalusta.

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276
Blogi
|
10.11.2022
Havainnoista tiedolla johtamiseen – sisältäpäin lähtevän muutoksen tukeminen
Paremmin yhteen toimivia ja oikea-aikaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluja varten tarvitaan sekä ajantasaista tilannekuvaa että ennakointitietoa. Itlan Alueellisessa oppimisverkostossa on kehitetty tiedolla johtamisen tueksi tekoälyä hyödyntävä Näkymä-työkalu.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus