Uutiset>Blogi
10.11.2022

Havainnoista tiedolla johtamiseen – sisältäpäin lähtevän muutoksen tukeminen

Paremmin yhteen toimivia ja oikea-aikaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluja varten tarvitaan sekä ajantasaista tilannekuvaa että ennakointitietoa. Itlan Alueellisessa oppimisverkostossa on kehitetty tiedolla johtamisen tueksi tekoälyä hyödyntävä Näkymä-työkalu.

Itlassa toimii Alueellinen oppimisverkosto, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvin yhteen toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi.

Osana Alueellisen oppimisverkoston työtä on viimeisen kahden vuoden aikana rakennettu digitaalista ennakoinnin tilannekuvatyökalua. Tavoitteena on Näkymäksi nimetyn työkalun avulla tukea lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamista ja palvelutarpeen ennakointia paikallisesti.

Lisäksi tavoitteena on, että kuntien ja hyvinvointialueiden palvelujentarjoajat tulevat tietoisiksi ajankohtaisista ilmiöistä omalla alueellaan ja pystyvät muodostamaan yhteisen tilannekuvan. Näkymä-työkalun avulla on myös helpompi käsitellä indikaattoritietoa. Näkymän tavoite on auttaa toimijoita tunnistamaan, mikä tieto on oleellista ja mitä lukuja palveluissa tulisi seurata, sekä auttaa ennakoimaan ja järjestämään palvelut alueen asukkaiden tarvitsemalla tavalla.

Joukkoistettu havaintojen kerääminen

Työkalun avulla joukkoistetaan esimerkiksi paikallisen perhekeskuksen alueella lasten ja perheiden arjesta kertovien havaintojen kerääminen. Näkymä hyödyntää tekoälyä ja muodostaa semanttisen haun avulla ilmiöitä samankaltaisten havaintojen perusteella. Lisäksi Näkymän käyttäjä voi tekoälyn ehdotuksesta yhdistää indikaattoritietoa ajankohtaisiin ilmiöihin.

Työkalu mahdollistaa havaintojen karttumisen ja havaintojen avulla paikallisesti merkittävien ilmiöiden tunnistamisen.

On ensiarvoisen tärkeää huomioida, että kiinnostuksen ja havaintojen kohteena ovat sekä hyvinvointia haastavat että hyvinvointia vahvistavat ja hyvinvoinnin hyvästä suunnasta kertovat asiat.

Tilannekuva syntyy havaintoja ja tietoa yhdistämällä

Näkymä-työkalu sisältää paikallisten havaintojen lisäksi avointa seuranta- ja indikaattoritietoa lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisesta hyvinvoinnista THL:n Sotkanetin 600 indikaattorin pohjalta. Näkymän taustajärjestelmässä mobiilisovelluksen kautta kerätyt havainnot ja niiden avulla muodostetut ilmiöt yhdistetään olemassa olevaan seuranta- ja indikaattoritietoon. Ilmiöitä on mahdollista rikastaa kunnan omilla tietovarannoilla ja asiantuntijatiedolla.

Käyttö alkaa 2023

Näkymän taustajärjestelmä ja mobiilisovellus ovat nyt valmiita käyttäjien testattaviksi. Perhekeskukset Alueelliseen oppimisverkostoon kuuluvilla yhteistyöalueille voivat ottaa Näkymän käyttöön vuoden 2023 aikana. Lisäksi Näkymää voidaan hyödyntää tutkimuskäyttöön. Näkymää kehitetään käyttäjäpalautteen avulla. Muun muassa tekoälyn hakutoimintoja sujuvoitetaan ja mahdollisesti rakennetaan rajapintoja palvelujärjestelmän ulkopuoliseen tietoon. Esimerkiksi paikallisuutisista voidaan saada tietoa ajankohtaisten ilmiöiden tunnistamiseksi.

Näin Näkymä toimii

Esimerkki: Asuinalueelta kertyy havaintoja, joiden mukaan lapset ja nuoret osallistuvat aktiivisesti koulun jälkeiseen harrastustoimintaan. Havainnot kertovat, että toimintaa on tärkeää vahvistaa ja jatkuvuus alueella varmistaa. Esimerkiksi kouluterveyskyselyn tulokset vapaa-ajan harrastusten määrästä ja kerroista sekä mielialan kokemuksista ovat tekoälyn ehdottamaa indikaattori- ja seurantatietoa.

Havainnosta ja indikaattoritiedosta muodostuu ilmiö, johon voidaan lisäksi liittää paikallista tietoa kysymällä sovelluksen kautta alueen toimijoilta tarkemmin ilmiöstä ja siihen liittyvistä käytännöistä.

Näkymä-työkaluun kootun tiedon avulla alueen toimijoiden on mahdollista muodostaa yhteinen tilannekuva oman alueensa lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Tunnistettuihin alueellisiin ilmiöihin rakennetaan monialainen aloite vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja arkea.

Työkalun avulla pystytään systemaattisesti keräämään palautetta alueen toimijoilta meneillään olevista aloitteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä tarkasteltavan ilmiön kehityksen suunnasta. Kentän toimijoiden havainnot ja palaute toimivat datan ohella jatkuvana johtamisen välineenä ja auttavat suuntaamaan paikallista työtä ajantasaisesti. Lisäksi havainnot, ilmiöt ja palautetieto muodostavat rikkaan tutkimusaineiston, jota hyödynnetään ajankohtaisen tutkimustiedon tuottamiseksi.

Kirjoittaja
Mari Hirvonen

Toimin erityisasiantuntijana lasten, nuorten ja perheiden palveluiden systeemisen uudistamisen parissa.

Olen osa yhteisövaikuttavuustyön taustatukitiimiä. Yhteisövaikuttavuustyössä vastaan tiedolla johtamisen digitaalisen Näkymä -tilannekuva työkalun kehittämisestä.

Työskentelen myös Samalta viivalta -ohjelmassa, jossa muun muassa fasilitoin nuorten kokemusvaikuttajien Valoisat -ryhmän toimintaa.

Olen toiminut Itlan työsuojeluvaltuutettuna vuodesta 2020 alkaen. Aloitin työni Itlassa vuonna 2019, jolloin työ painottui missiolähtöiseen ennakoivaan innovaatiotoimintaan. Olen koulutukseltani sosionomi (YAMK) ja lisäkoulutusta omaan johtamisen, organisaatio- ja henkilöstön kehittämisen sekä palvelumuotoilun saralta. Nykyisten tehtävien lisäksi minulla on yli 10 vuoden kokemus lastensuojelun sijaishuollon erilaisista asiakas-, kehittämis- ja esihenkilötyön tehtävistä.

Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma