Paremmin yhteen toimivia ja oikea-aikaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluja varten tarvitaan sekä ajantasaista tilannekuvaa että ennakointitietoa. Itlan Alueellisessa oppimisverkostossa on kehitetty tiedolla johtamisen tueksi tekoälyä hyödyntävä Näkymä-työkalu.

Itlassa toimii Alueellinen oppimisverkosto, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvin yhteen toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi.

Osana Alueellisen oppimisverkoston työtä on viimeisen kahden vuoden aikana rakennettu digitaalista ennakoinnin tilannekuvatyökalua. Tavoitteena on Näkymäksi nimetyn työkalun avulla tukea lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamista ja palvelutarpeen ennakointia paikallisesti.

Lisäksi tavoitteena on, että kuntien ja hyvinvointialueiden palvelujentarjoajat tulevat tietoisiksi ajankohtaisista ilmiöistä omalla alueellaan ja pystyvät muodostamaan yhteisen tilannekuvan. Näkymä-työkalun avulla on myös helpompi käsitellä indikaattoritietoa. Näkymän tavoite on auttaa toimijoita tunnistamaan, mikä tieto on oleellista ja mitä lukuja palveluissa tulisi seurata, sekä auttaa ennakoimaan ja järjestämään palvelut alueen asukkaiden tarvitsemalla tavalla.

Näkymä

  • havaintojen kerääminen lasten, nuorten ja perheiden arjesta
  • havaintojen liittäminen indikaattoritietoon tekoälyn avulla
  • alueellisen ja valtakunnallisen tiedon hyödyntäminen
  • ilmiön tunnistaminen ja yhteisen tilannekuvan muodostaminen
  • impulsseja uusiin aloitteisiin
  • palvelutarpeiden ennakointi
  • palautejärjestelmä kentän toimijoiden ja koordinoivan tahon välillä
  • tiedolla johtamisen prosessin väline
  • aineistoa tutkimuskäyttöön

Joukkoistettu havaintojen kerääminen

Työkalun avulla joukkoistetaan esimerkiksi paikallisen perhekeskuksen alueella lasten ja perheiden arjesta kertovien havaintojen kerääminen. Näkymä hyödyntää tekoälyä ja muodostaa semanttisen haun avulla ilmiöitä samankaltaisten havaintojen perusteella. Lisäksi Näkymän käyttäjä voi tekoälyn ehdotuksesta yhdistää indikaattoritietoa ajankohtaisiin ilmiöihin.

Työkalu mahdollistaa havaintojen karttumisen ja havaintojen avulla paikallisesti merkittävien ilmiöiden tunnistamisen.

On ensiarvoisen tärkeää huomioida, että kiinnostuksen ja havaintojen kohteena ovat sekä hyvinvointia haastavat että hyvinvointia vahvistavat ja hyvinvoinnin hyvästä suunnasta kertovat asiat.

Tilannekuva syntyy havaintoja ja tietoa yhdistämällä

Näkymä-työkalu sisältää paikallisten havaintojen lisäksi avointa seuranta- ja indikaattoritietoa lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisesta hyvinvoinnista THL:n Sotkanetin 600 indikaattorin pohjalta. Näkymän taustajärjestelmässä mobiilisovelluksen kautta kerätyt havainnot ja niiden avulla muodostetut ilmiöt yhdistetään olemassa olevaan seuranta- ja indikaattoritietoon. Ilmiöitä on mahdollista rikastaa kunnan omilla tietovarannoilla ja asiantuntijatiedolla.

Käyttö alkaa 2023

Näkymän taustajärjestelmä ja mobiilisovellus ovat nyt valmiita käyttäjien testattaviksi. Perhekeskukset Alueelliseen oppimisverkostoon kuuluvilla yhteistyöalueille voivat ottaa Näkymän käyttöön vuoden 2023 aikana. Lisäksi Näkymää voidaan hyödyntää tutkimuskäyttöön. Näkymää kehitetään käyttäjäpalautteen avulla. Muun muassa tekoälyn hakutoimintoja sujuvoitetaan ja mahdollisesti rakennetaan rajapintoja palvelujärjestelmän ulkopuoliseen tietoon. Esimerkiksi paikallisuutisista voidaan saada tietoa ajankohtaisten ilmiöiden tunnistamiseksi.

Näin Näkymä toimii

Esimerkki: Asuinalueelta kertyy havaintoja, joiden mukaan lapset ja nuoret osallistuvat aktiivisesti koulun jälkeiseen harrastustoimintaan. Havainnot kertovat, että toimintaa on tärkeää vahvistaa ja jatkuvuus alueella varmistaa. Esimerkiksi kouluterveyskyselyn tulokset vapaa-ajan harrastusten määrästä ja kerroista sekä mielialan kokemuksista ovat tekoälyn ehdottamaa indikaattori- ja seurantatietoa.

Havainnosta ja indikaattoritiedosta muodostuu ilmiö, johon voidaan lisäksi liittää paikallista tietoa kysymällä sovelluksen kautta alueen toimijoilta tarkemmin ilmiöstä ja siihen liittyvistä käytännöistä.

Näkymä-työkaluun kootun tiedon avulla alueen toimijoiden on mahdollista muodostaa yhteinen tilannekuva oman alueensa lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Tunnistettuihin alueellisiin ilmiöihin rakennetaan monialainen aloite vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja arkea.

Työkalun avulla pystytään systemaattisesti keräämään palautetta alueen toimijoilta meneillään olevista aloitteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä tarkasteltavan ilmiön kehityksen suunnasta. Kentän toimijoiden havainnot ja palaute toimivat datan ohella jatkuvana johtamisen välineenä ja auttavat suuntaamaan paikallista työtä ajantasaisesti. Lisäksi havainnot, ilmiöt ja palautetieto muodostavat rikkaan tutkimusaineiston, jota hyödynnetään ajankohtaisen tutkimustiedon tuottamiseksi.

Mari Hirvonen
Asiantuntija, Itla


Teksti on julkaistu maanantaina 31. lokakuuta 2022 Pintaa syvemmältä -uutiskirjeessä. Jos lasten, nuorten ja perheiden asiat kiinnostavat, liity Itlan uutiskirjelistalle. Jatkossa saat Uutisia Itlasta ja Pintaa syvemmältä -uutiskirjeet, joissa kerromme Itlan toiminnasta ja tapahtumista.