Uutiset>Uutiset
07.06.2024

Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  

Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.

Pidämme erinomaisena hallituksen ehdotusta kansallisesta toimijasta, joka määrittelisi mitä lasten ja nuorten menetelmiä otetaan kansallisesti käyttöön. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, jonka jäsenillä tulisi olla kykyä arvioida monipuolisesti menetelmien vaikuttavuutta, niiden suunnitelmallisen muokkauksen eli adaptoinnin tarvetta sekä kansallisen levityksen ja käyttöönoton eli implementoinnin edellytyksiä.  

”On ilahduttavaa, että hallituksen ehdotuksessa huomioidaan myös arviointiosaamisen merkitys. Itla voi tuottaa kansallisen ja alueellisen päätöksenteon tueksi arviointi- ja käyttöönottotietoa, jolla voidaan edistää vaikuttavien menetelmien suunnitelmallista implementointia. Se on edellytys sille, että terapiatakuulla voidaan saavuttaa sille asetetut tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti”, Itlan toimitusjohtaja Katri Vataja sanoo.    

Hallituksen esityksen tulisi kuitenkin kertoa konkreettisemmin, miten yhteistyö- ja hyvinvointialueilla käytettävien psykososiaalisten menetelmien koordinointia vahvistetaan ja miten niiden toimeenpanoa vauhditetaan tietoperustaisesti.  

Hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden välisen yhteistyön vahvistaminen vaatii selkeitä ja pysyviä rakenteita sekä konkreettisia ehdotuksia menetelmien valintaan sekä menetelmäosaamisen ylläpitämiseen. Pysyviä rakenteita menetelmien arviointiin ja osaamisen ylläpitoon ei ole vielä kattavasti olemassa, ja kehittäminen on tapahtunut viime vuosina väliaikaisen hanketyön kautta 


”On ilahduttavaa, että hallituksen ehdotuksessa huomioidaan myös arviointiosaamisen merkitys. Itla voi tuottaa kansallisen ja alueellisen päätöksenteon tueksi arviointi- ja käyttöönottotietoa, jolla voidaan edistää vaikuttavien menetelmien suunnitelmallista implementointia. Se on edellytys sille, että terapiatakuulla voidaan saavuttaa sille asetetut tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti”, Itlan toimitusjohtaja Katri Vataja sanoo.


Menetelmien valinta edellyttää vertailukelpoista tietoa niiden vaikuttavuudesta

Terapiatakuuseen liittyvän lainsäädännön valmistelussa tulisi huomioida erityisesti myös se, että lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinta, käyttöönotto ja ylläpito edellyttävät vertailukelpoista tietoa eri menetelmien vaikuttavuudesta. Tarvitaan myös osaamista ymmärtää mitkä menetelmät ovat vaikuttavia ja millaisin edellytyksin sekä kykyä arvioida voidaanko menetelmät ottaa käyttöön suomalaiseen palvelujärjestelmään.  

”Keskeisiin mielenterveyden ongelmiin, kuten lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ja ahdistuksen hoitoon on olemassa tieteellisesti vaikuttaviksi arvioituja menetelmiä. Käytettävät menetelmät tulisi määritellä kansallisessa yhteistyössä”, johtaja Petra Kouvonen Itlasta toteaa.

Kouvonen johtaa Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten tueksi -hanketta. Se tuottaa uusia välineitä lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointiin ja valintaan sekä tukee ammattilaisten ja päättäjien suunnitelmallista menetelmien käyttöönoton osaamista. ​ 

Sosiaalihuollossa käytettävien psykososiaalisten menetelmien tulisi olla vaikuttavia   

Myös sosiaalihuollossa käytettävät menetelmät tulisi valita siten, että ne perustuvat kansallisiin suosituksiin ja niistä on olemassa mahdollisimman hyvää vaikuttavuusnäyttöä. Sosiaalihuollon palveluita varten tulisi luoda rakenne, jossa palveluiden valikoimaa tarkennetaan. Sosiaalihuollossa käytettävien psykososiaalisilla menetelmien määritelmä kaipaa selkeyttämistä, sosiaalihuollon ominaispiirteet huomioon ottaen.  

”Monet vanhemmuuden ohjaamisen menetelmät tukevat lapsen ja nuoren hyvää kasvua ja kehitystä. Vahvan vaikuttavuusnäytön vanhemmuusohjelmat soveltuvat käytösongelmien hoidossa hyvin sosiaalihuollon palveluihin, kuten perheneuvolaan. Näitä menetelmiä tulisi olla tarjolla riittävästi ja yhdenvertaisesti, koska niiden avulla ennaltaehkäistään tehokkaasti lasten ja nuorten vakavampia käytöshäiriöitä sekä vahvistetaan vanhemmuuden taitoja”, Petra Kouvonen korostaa. 

Lue Itlan lausunto.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 9.6.2024 mennessä lausuntoja lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta. Esitetyn lainsäädännön tavoite on, että lapset ja nuoret saisivat mielenterveyden häiriöihin ja niiden ehkäisyyn apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä.  

Lisätietoja

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma