Uutiset>Uutiset
30.05.2024

Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa

Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaaliturvaetuuksien köyhyyttä vähentävää vaikutusta monilapsisissa perheissä 31 Euroopan maassa. Köyhyyttä vähentävää vaikutusta verrattiin monilapsisten ja yhden lapsen perheiden välillä.

Tutkimuksessa havaittiin eri maiden välillä eroja siinä, vähentävätkö sosiaaliturvaetuudet enemmän monilapsisten perheiden kuin yhden lapsen perheiden köyhyysastetta. Noin yhdessä kolmasosasta maista sosiaaliturvaetuudet vähentävät suhteellisesti eli prosentuaalisesti monilapsisten perheiden köyhyyttä pieniä perheitä enemmän, mutta yhdessä kolmasosassa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän yhden lapsen perheiden köyhyysastetta.

Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät kolmilapsisten perheiden köyhyyttä enemmän suhteessa yksilapsisiin perheisiin. Etuudet eivät kuitenkaan vähennä köyhyyttä enemmän, jos perheessä on lapsia useampi kuin kolme.

Köyhyyden vähentämisen kannalta lapset tulisi huomioida useissa etuuksissa

Vaikka tutkimustulosten mukaan sosiaaliturvaetuudet vähentävät köyhyyttä enemmän kolmilapsisissa perheissä, pysyivät ne silti yhden lapsen perheitä köyhempinä.


”Tutkimustulokset viittaavat siihen, että vaikka monessa maassa sosiaaliturvaetuudet vähentävät suhteellisesti enemmän monilapsisten perheiden köyhyyttä, eivät sosiaaliturvaetuudet pysty tasaamaan kaikkia eroja”, Itlan projektitutkija Lauri Mäkinen toteaa.  


Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisia sosiaaliturvaetuuksia. Monissa maissa perhe-etuudet, kuten lapsilisä ja vanhempainpäiväraha ovat tärkeimpiä köyhyyden vähentämisen kannalta, mutta myös muilla etuuksilla voi olla merkittäviä köyhyyttä vähentäviä vaikutuksia.


”Mikäli isojen perheiden köyhyyttä halutaan vähentää, on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten lapset huomioidaan etuuksissa, esimerkiksi sisaruskorotuksissa”, Lauri Mäkinen huomauttaa.


Tutkimuksessa monilapsisella perheellä tarkoitetaan kotitaloutta, jossa on vähintään kolme lasta. Sosiaaliturvaetuuksien köyhyyttä vähentävää vaikutusta tarkasteltiin vähentämällä kotitalouden tuloista sosiaaliturvaetuudet ja vertaamalla näin laskettua köyhyysastetta kaikkien kotitalouden tulojen perusteella laskettuun köyhyysasteeseen. Analyysit tehtiin erikseen kolmen lapsen ja vähintään neljän lapsen perheille. Tutkimuksessa hyödynnettiin vuosien 2014–2019 yhdistettyjä EU-Silc-aineistoja.


Lisätietoja

Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

Lauri Mäkinen

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 663 9626

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma