Tapahtuma

Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja

Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa

Ilmoittaudu mukaan

Tapahtumassa pääset tutustumaan näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoon eli implementointiin liittyviin uusiin tutkimustuloksiin, joista on hyötyä sote-palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa. Alan kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat valottavat myös implementoinnin käsitteitä ja implementoinnin eri vaiheisiin liittyviä ydinkysymyksiä.

Luvassa on kiinnostavia puheenvuoroja muun muassa professori Henna Hassonilta Karoliinisesta instituutista sekä apulaisprofessori Rhiannon Evansilta ja professori Graham Moorelta Cardiffin yliopistosta. Iltapäivän posterinäyttelyssä esitellään tuoreita implementointiin liittyviä tutkimuksia.

Tapahtuma on maksuton ja sen järjestävät Vaikuttavien käytäntöjen implementoinnin tutkimusverkosto kuuluvat Itla, Itä-Suomen yliopisto, Kela, Työterveyslaitos ja Hoitotyön tutkimussäätiö.

Tervetuloa paikalle verkostoitumaan tutkimusverkoston ensimmäiseen tapahtumaan! Puheenvuoroja voi halutessaan seurata myös etänä.

Ohjelma

Klo 9.00–9.30 Saapuminen ja kahvit

Klo 9.30–9.45 Tervetuloa! tutkimusprofessori Riitta Seppänen-Järvelä, Kela

Klo 9.45–10.45 Implementointi sosiaali- ja terveydenhuollossa – tutkimus, käytäntö ja päätöksenteko, professori Henna Hasson, Karoliininen instituutti

Klo 10.45–11.00 Kommenttipuheenvuoro, tutkimusjohtaja Heidi Parisod, Hotus

Klo 11.00–12.00 Lounas

Klo 12.00–12.30 Kun on aika lopettaa – de-implementaatio osana arkea, professori Henna Hasson, Karoliininen instituutti

Klo 12.30–12.45 Kommenttipuheenvuoro, terveydenhuollon erikoislääkäri, päätoimittaja Raija Sipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Klo 12.45-13.45 Adapting interventions to support sustainable implementation in new contexts, apulaisprofessori Rhiannon Evans ja professori Graham Moore, Cardiffin yliopisto

Klo 13.45–14.15 Kommenttipuheenvuoro, LT, nuorisolääkäri, tieteellinen toimittaja Noora Seilo, Itla, Kasvun tuki

Klo 14.15–15.30 Posterit implementoinnin uusista tutkimuksista ja kahvit

Puhujien esittelyt

Henna Hasson on implementaatiotutkimuksen professori ja Medical Management Centren johtaja Ruotsin Karoliinisessa instituutissa. Hänen tutkimuksensa keskittyy terveys- ja sosiaalialan implementoinnin toteuttamiseen ja arviointiin. Erityisesti Hasson on kiinnostunut näyttöön perustuvan tiedon tuottamisesta ja käytöstä. Hänen tutkimustuloksistaan on apua, kun analysoidaan kuinka, milloin ja missä kontekstissa näyttöön perustuvat menetelmät voivat toimia käytännössä.

Heidi Parisod on koulutukseltaan terveydenhoitaja ja terveystieteiden tohtori, ja hän toimii tutkimusjohtajana Hoitotyön tutkimussäätiössä (Hotus). Lisäksi Parisod toimii myös Suomen JBI yhteistyökeskuksen ja WHO:n hoitotyön yhteistyökeskuksen johtajana. Hänen työnsä ja tutkimuksensa kohdentuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja sen edistämiseen, kuten hoitotyöhön kohdentuvien Hotus-hoitosuositusten laadintaan, näytön implementoinnin edistämiseen ja näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumisen arviointiin.

Raija Sipilä on toiminut Duodecimin Käypä hoito -suositusten toimituspäällikkönä 15 vuotta ja päätoimittajana heinäkuusta 2024 lähtien. Taustaltaan hän on terveydenhuollon erikoislääkäri. Hän on työskennellyt tutkitun tiedon käyttöön saattamisen eri vaiheissa aina tutkimuksesta tiedon kriittiseen arviointiin ja edelleen implementointiin. Sipilän tutkimukset ovat liittyneet hoitosuosituksen laatimisen menetelmiin, implementointiin ja de-implementointiin.

Rhiannon Evans on tohtori ja sosiaalitieteiden ja kansanterveystieteen lehtori DECIPHer-tutkimuskeskuksessa Cardiffin yliopistossa. Hän toimii myös apulaisjohtajana National Institute for Health and Care Research (NIHR) kansanterveystutkimuksen systemaattisten katsausten tiimissä. Evansin metodologinen asiantuntemus keskittyy systemaattisiin katsauksiin, jotka kohdistuvat kompleksisiin järjestelmiin, prosesseihin, adaptointiin ja laadullisiin menetelmiin. Hänen varsinainen tutkimusaiheensa on heikommassa asemassa olevien väestöryhmien terveys ja hyvinvointi, erityisesti mielenterveyden edistämisen ja itsemurhien ehkäisyn osalta. Evans on ADAPT-ohjauksen toinen päätutkija.

Graham Moore on sosiaalitieteiden ja kansanterveystieteen professori Cardiffin yliopistossa. Hän toimii johtamistehtävissä DECIPHer keskuksessa, Wolfsonin nuorten mielenterveyden keskuksessa, ESRC Ison-Britannian käyttäytymistutkimuksen johtokeskuksessa (BR-UK) sekä UKRI-rahoitteisessa RE-STAR-ohjelmassa. Mooren tutkimusaiheet keskittyvät interventioiden vaikutuksiin terveyserojen vähentämisessä, kuten epätasa-arvon vaikutuksiin ja alipalveltuihin ryhmiin kohdentuviin interventioihin. Hän on kansainvälisesti tunnettu sosiaalisten interventioiden arviointiin liittyvien innovaatioiden takia. Moore on myös ollut keskeisessä roolissa mukana kehittämässä ja kirjoittamassa laajasti siteerattua MRC-ohjeistusta prosessiarvioinnista. Yhdessä Evansin kanssa hän toimii myös yhteisvastuullisena tutkijana ja pääkirjoittajana MRC-NIHR-rahoitetussa ohjeistuksessa interventioiden soveltamisesta uusiin konteksteihin.

Noora Seilo on koulutukseltaan nuorisolääkäri ja lääketieteen tohtori. Hän on postdoc-tutkija Tampereen yliopistossa ja työskentelee asiantuntijana Itlan Kansallinen implementointi -hankkeessa näyttöön perustuvien psykososiaalisten interventioiden adaptoinnin parissa. Kansallinen implementointi -hanke edistää kansallisesti lasten, nuorten ja perheiden näyttöön perustuvien, vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa.

Lisätietoja

Mervi Rantsi, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
mervi.rantsi[at]uef.fi, puh. 040 920 2963