Ihmiset

Suvi-Sadetta Kaarakainen

Projektitutkija

Tutkimusetiikan tukihenkilö

Project Researcher

Research Integrity Adviser

Osallisuus palveluissa -tutkimus

040 188 4066

Toimin projektitutkijana Osallisuus palveluissa -tutkimuksessa (STN/Right to Belong -konsortio). Tutkimuksessa tarkastellaan lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja ostrakismia palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Aloitin Itlassa helmikuussa 2022 Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa (2021-2023), jossa tarkasteltiin väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen.

Taustaltani olen kulttuurihistorijoitsija ja olen tehnyt monitieteistä tutkimusta yhteiskunnan ja kulttuurin digitalisoitumiseen liittyen.

Viimeisimmät julkaisut

OKM-hankkeen loppuraportti (tieto päivittyy marraskuussa)

Kyösti, A., Kaarakainen, S-S., Volmari, S., Wallenius, T., Merikukka, M., Salovaara, V., Kalland, M., Varjo, J. & Virtanen, P. (2023). Muuttuva väestö – väestönmuutoksen vaikutukset varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Itlan raportit ja selvitykset 2023:1. Helsinki: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Kaarakainen S-S., Virtanen, P., Ristikari T., Miettinen, A., Saarikallio-Torp, M. & Niemelä M. (2022). Suomalainen perhepolitiikka vuosituhannen vaihteen jälkeen – Pitkäjänteistä perheiden tuen uudistamista vai hallituskausiin sidottua lyhytkestoista kehittämistä? Itlan tutkimukset 2022:2.

Kaarakainen, S-S., Hiilamo, A. & Ristikari, T (2022) Lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventamisen mahdollisuudet kunnissa nykymuotoisessa valtionavustusjärjestelmässä. Itlan raportit ja selvitykset 2022:1.