Ihmiset

Annika Heikkinen

Asiantuntija

Specialist

Kasvun tuki

040 635 9023

Toimin asiantuntijana Kasvun tuki KI -hankkeessa implementointiosaamisen ja -koulutuksen parissa. Taustaltani olen terveydenhoitaja (YAMK, hyvinvointianalytiikka) ja TtM (kliininen hoitotiede ja johtaminen).

Ennen Itlaan tuloa työskentelin tutkimushoitajana Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa. Tehtävänäni oli mm. koordinoida eri aikasarja- ja interventiotutkimuksia.

Viimeisimmät julkaisut

Heikkinen A, Penttinen J, Karvonen L, Heiskanen M, Kurki M, Linnaranta O (2024). Nuorten vuorovaikutusohjanta Pohjois-Karjalan alueella. Tutkimuksesta tiiviisti 2/2024. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki