Ihmiset

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija

Tutkimusetiikan tukihenkilö

Science Specialist

Research Integrity Adviser

Kasvun tuki

040 647 5565

Toimin Itlassa tiedeasiantuntijana. Aloitin tehtävässäni vuonna 2020. Kasvun tuessa vastaan psykososiaalisten menetelmien eli interventioiden ja toimintamallien vaikuttavuusarviointiprosessista. Lisäksi olen Kasvun tuki -aikakauslehden päätoimittaja. Vuodesta 2024 alkaen toimin vastuuopettajana Helsingin yliopiston Vaikuttavat menetelmät ja toimintamallit tutkimusperustaisessa päätöksenteossa -kurssilla, joka on osa sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmaa.

Ennen Itlaa työskentelin yli 10 vuotta THL:ssä, jossa toimin tilastotieteilijänä useissa eri projekteissa. Olen tutkinut muun muassa sukupuolitauteja (Finnish Maternity Cohort -aineistossa), naisten hormonivalmisteita, keskosia, nuorten mielenterveyttä, työkyvyttömyyseläkkeitä ja koulupudokkuutta. Pisimpään toimin Kansallinen syntymäkohortti 1987 ja 1997 -hankkeessa, jossa lopulta vastasin tutkimuksen lisäksi hankkeen lupa-asioista.

Peruskoulutukseltani olen tilastotietelijä (FM, Oulun yliopisto, 2010). Vuonna 2020 väittelin (FT, Oulun yliopisto, kansanterveystiede) lapsuuden elinolojen yhteyksistä aikuisuuden hyvinvointiin, joka perustui THL:n kansallinen syntymäkohortti 1987 -rekisteriaineistoon.

Viimeisimmät julkaisut

Kyösti, A., Kaarakainen, S-S., Volmari, S., Wallenius, T. J., Merikukka, M., Salovaara, V., Kalland, M., Varjo, J., & Virtanen, P. (2023). Kyösti, A., Kaarakainen, S-S. & Merikukka, M. (toim.), Muuttuva väestö: Väestönmuutoksen vaikutukset varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen). Itlan raportit ja selvitykset; No. 2023:1. Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Peltonen, K., Kurki, M., Reedtz, C., Kaiser, S., Rasmussen, L-M. P., Merikukka, M., Rye, M., Laajasalo, T., Kyrrestad, H., Karjalainen, P., Dahl Pettersen, S., Eng, H., Breivik, K. & Martinussen, M. (2022). Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence. European Journal of Developmental Psychology, 20(3), 401–435. DOI: 10.1080/17405629.2022.2067141

Heikkilä, L., Merikukka, M., Hinkka-Yli-Salomäki, S, & Kurki, M. (2022). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus: Toimiva lapsi & perhe -menetelmät: Lapset puheeksi -perheinterventio (Family Talk Intervention). Menetelmä lasten pärjäävyyden vahvistamiseksi perheissä, joissa vanhemmalla on mielenterveyden häiriö. Kasvun tuki -aikakauslehti 2(2), 63–87.

Merikukka, M & Tattersall, P. (2022). Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankki Itlasto – tiedolla johtamisen tueksi. Kasvun tuki -aikakauslehti 2(1), 63–71.

Martinussen, M. & Kurki, M. (toim.). Breivik, K., Eng, H., Kaiser, S., Karjalainen, P., Kurki, M., Kyrrestad, H., Laajasalo, T., Martinussen, M., Merikukka, M., Peltonen, K., Dahl Pettersen, S., Rasmussen, L-M. P., Reedtz, C. & Rye, M. (2021). The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence.

Merikukka, M., Hartman, M., Ristikari, T., Hilli, P., Juutinen, A., Keski-Säntti, M., & Virtanen, P. (2021) Vamos-nuortenpalvelun vaikuttavuustutkimus. Itlan tutkimukset 2021:3.

Hamari, L., Konttila, J., Merikukka, M. & Kurki, M. (2021). Parent support programmes for families who are immigrants – a scoping review. Journal of Immigrant and Minority health. DOI: 10.1007/s10903-021-01181-z