Ihmiset

Piia Karjalainen

Kehittämispäällikkö

Development Manager

Kasvun tuki

040 662 4821

Toimin kehittämispäällikkönä Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi -hankkeessa (Kasvun tuki KI).

Olen taustaltani kasvatustieteilijä ja luokanopettaja. Asiantuntijuuteni kohdistuu lasten ja nuorten käytösongelmiin ja mielenterveyteen sekä niiden näyttöön perustuviin interventioihin.

Viimeisimmät julkaisut

Karjalainen, P., Backman, H. & Heikkilä, L. ProKoulu-toimintamalli. Systemaattinen kirjalisuuskatsaus. Kasvun tuki aikakauslehti 1/2023.

Karjalainen, P., Kouvonen, P., & Virtanen, P. Lieviä mielenterveysongelmia pitää tunnistaa ja hoitaa entistä tehokkaammin kouluissa. Itlan blogi 24.3.2023.

Karjalainen, P., Pihlaja, P., Koskenalho, P., Palosaari, O., & Kouvonen, P. Tukea arkeen! Keinoja lasten ja nuorten emotionaalisten, sosiaalisten ja käyttäytymisen taitojen tukemiseksi. Oppaat ja käsikirjat 2022:4. Opetushallitus.

Karjalainen, P. Vanhemmuutta tukevasta ryhmätoiminnasta hyviä tuloksia lastensuojelun perheissä. Lectio praecursoria. Kasvun tuki aikakauslehti 1/2021.

Breivik, K., …Karjalainen, P… The First 1000 Days in the Nordic Countries: Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence. Nordic Council of Ministers, Nordic Council of Ministers Secretariat, 2021.