Hanke

PANDEMICS- ja YOUNG-ohjelmat

Itlan ohjelmajohtaja Marjo Kurki johtaa strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamia YOUNG- ja PANDEMICS-ohjelmia. Ohjelmajohtaja rakentaa ja johtaa sekä ohjelman omaa että ohjelmien välistä yhteiskunnallista vaikuttavuustoimintaa. Itla on myös mukana YOUNG-ohjelman Oikeus osallisuuteen -hankkeessa Osallisuus palveluissa (StB, Services to belong) -työpaketilla ja Imagine-hankkeessa Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen -työpaketilla.

PANDEMICS-ohjelma: Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (2021-2024)

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ohjelmassa keskitytään pandemioiden aiheuttamiin kriiseihin ja niiden laajamittaisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Pandemioiden aiheuttamien kriisien ennakointi ja taltuttaminen, yhteiskunnan toiminnan turvaaminen, toimenpiteitä koskeva päätöksenteko sekä kriisinjälkeinen uudelleenrakentaminen edellyttävät tutkimukseen perustuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Kuten COVID-19-pandemian aiheuttama kriisi osoittaa, pandemioiden aiheuttamien uhkien torjunta ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen saattavat edellyttää paitsi lääketieteellisiä ja kansanterveydellisiä myös laajamittaisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä ja rajoituksia. Toimenpiteet saattavat vaatia päätöksentekoa vajavaisen tiedon valossa ja kiperiä valintoja mahdollisesti jopa sellaisten asioiden välillä, joita ei voi verrata keskenään. Seuraukset ovat kauaskantoisia muun muassa sosiaalisesti, terveydellisesti ja taloudellisesti niin yksilöille kuin koko yhteiskunnalle. Miten turvata suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa pandemioilta ja tukea kriisin jälkeistä palautumista?

Ohjelmassa luodaan tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ja monitieteistä asiantuntijuutta pandemioiden aiheuttamien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, hyvinvointivaltion perustehtäviä, toimintavarmuutta ja kansalaisten turvallisuutta edistämällä.

Itlan ohjelmajohtaja Marjo Kurki johtaa PANDEMICS-ohjelmaa. Lue lisää ohjelmasta strategisen tutkimuksen neuvoston sivuilta.

YOUNG-ohjelma: Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (2022–2028)

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa YOUNG-ohjelmassa keskitytään lapsiin ja nuoriin yhteiskunnan jäseninä sekä tulevaisuuden tekijöinä. Ohjelmassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Ohjelman tavoitteena on luoda monitieteisen ja vuorovaikutteisen tutkimuksen keinoin laaja-alaista tietoperustaa, jolla voidaan tukea lasten ja nuorten kehitystä monipuolisiksi ja tulevaisuuteen luottaviksi toimijoiksi heidän omista lähtökohdistaan käsin. Ohjelmassa etsitään tutkimukseen perustuvia ratkaisuja hyvinvointierojen kaventamiseksi ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi.

Itlan ohjelmajohtaja Marjo Kurki johtaa YOUNG-ohjelmaa. Lue lisää ohjelmasta strategisen tutkimuksen neuvoston sivuilta.


Lisätietoja

Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää PANDEMICS- tai YOUNG-ohjelmista.

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja

Programme director

PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmat

Kasvun tuki

044 271 0797