Hallitus

Itlan hallituksen tehtävänä on määritellä säätiön strategia ja toimintapoliittiset linjaukset. Hallitus kokoontuu vuodessa 6-8 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Tuomas Kurttila ja varapuheenjohtajana Sanna Vesikansa.

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja: Tuomas Kurttila, toiminnanjohtaja, Helsingin ensikoti ry
Varapuheenjohtaja: Sanna Vesikansa, kriisitoiminnan johtaja, MIELI ry
Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue
Petri Pohjonen, hallitusammattilainen
Mirjam Kalland, varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto; puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Riitta Särkelä, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto
Juho Romakkaniemi, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

Varajäsenet

Johanna Laisaari, Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri, valtioneuvoston kanslia
Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, Vantaa
Minna Kelhä, pääjohtaja, Opetushallitus
Arto Willman, hyvinvointipäällikkö, Oulun kaupunki
Liisa Keltikangas-Järvinen, psykologian professori, Helsingin yliopisto
Mikko Mikkola, toimitusjohtaja, Juho Vainion säätiö; asiamies, Onni ja Helmi Karttusen säätiö
Elina Vesterinen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö