Hallitus

Itlan hallituksen tehtävänä on määritellä säätiön strategia ja toimintapoliittiset linjaukset. Hallitus kokoontuu vuodessa 6-8 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Helsingin ensikoti ry:n toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila ja varapuheenjohtajana Helsingin kaupungin apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja: Tuomas Kurttila, toiminnanjohtaja, Helsingin ensikoti ry
Varapuheenjohtaja: Sanna Vesikansa, sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari, Helsingin kaupunki
Maria Kaisa Aula, puheenjohtaja, Väestöliitto; valtiosihteeri, valtiovarainministeriö
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto
Mirjam Kalland, varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto; puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Riitta Särkelä, toiminnanjohtaja, Ensi- ja turvakotien liitto
Terhi Päivärinta, johtaja (opetus ja kulttuuri), Kuntaliitto

Varajäsenet

Johanna Laisaari, projektipäällikkö, valtioneuvoston kanslia
Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, Järvenpään kaupunki
Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto
Arto Willman, hyvinvointipäällikkö, Oulun kaupunki
Jorma Komulainen, lastenlääkäri, Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja, Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Mikko Mikkola, toimitusjohtaja, Juho Vainion säätiö; asiamies, Onni ja Helmi Karttusen säätiö
Tuire Santamäki-Vuori, hyvinvointiosaston johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos