Hanke

Lapset SIB-hankkeet Hämeenlinnassa ja Vantaalla

Vuosi: 2019-2020

Tampereen yliopiston ja Itlan yhteistyösopimuksella tuotettiin tietoa vaikuttavuusinvestointien (Social Impact Bond, SIB) tuomista muutoksista kaupunkien toimintaan. Työssä keskityttiin Lapset SIB-hankkeisiin Hämeenlinnassa ja Vantaalla.

Selvityksessä luodattiin toimijoiden käsityksiä SIB-toimintamallin vaikutuksista kaupungin toimintaan sekä nostettiin esille SIB-mallin soveltamisen esteitä ja mahdollisuuksia. SIB-hankkeen etenemiseen tarvittavat vaiheet kuvattiin prosessina kaupunkien toiminnassa. Lisäksi tunnistettiin kaupunkien toiminnassa näkyviä osaamiskapeikkoja ja byrokratialoukkoja sekä toimintojen integraatiota ja uuden tekemisen syntyä edistäviä menetelmiä ja toimintatapoja.

Itla toimi selvityksessä kumppanina ja rahoittajana.