Mikä Itla?

Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö.

Mikä Itlan tarkoitus on?

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. (Itlan säännöt 2 §)

Mitä Itla käytännössä tekee?

Säätiö tuottaa yhteistyökumppaneidensa kanssa verkottuneena luotettavaa, objektiivista ja avointa tietoa lasten hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden vaikutuksista, lasten ja perheiden arjesta ja hyvinvoinnista.

Säätiö kouluttaa lapsipolitiikan keskeisiä yhteiskunnallisia toimijoita, tekee aloitteita lasten ja perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja edistää lapsi- ja perhepalvelujen innovatiivisuutta.

Säätiö katsoo tulevaisuuteen ja nostaa julkiseen keskusteluun ja julkiseen politiikkaan lasten ja perheiden tulevaisuutta koskevia teemoja.

Mitä Itla tarjoaa lapsille?

Tutkimustiedolla, johtamisosaamisella ja innovaatioilla parannetaan lasten ja perheiden parissa tehtävän työn laatua, mikä vaikuttaa myönteisesti lasten elämään.

Lapset, nuoret ja perheet ovat lopullisia hyödynsaajia.

Miten säätiön hallinto toimii?

Säätiön toimintaa ohjaa kansanedustajista koostuva valtuuskunta, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Valtuuskunnan tehtävä on seurata, tukea ja edistää säätiön toimintaa. Valtuuskunta valitsee Itlan hallituksen.

Säätiön hallituksen tehtävänä on määritellä säätiön strategia ja toimintapoliittiset linjaukset.

Säätiössä työskentelee 11 henkilöä (8/2019). Lisäksi voi työskennellä projekti- ja tuntityöntekijöitä esimerkiksi selvitysten parissa.

Itla on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen ja noudattaa hyvää säätiötapaa.

Perustuuko Itlan toiminta lakiin?

5.12.2017 eduskunta päätti Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlapäätöksellä lahjoittaa Itlalle 50 miljoonan euron pääoman ja nimetä säätiölle kansanedustajista koostuvan valtuuskunnan. Tällöin säädettiin laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta (Laki 1004/2017). Laissa säädetään valtuuskunnan valinnasta, toimikaudesta ja tehtävistä sekä säätiön pääomittamisesta. 

Miksi eduskunta antoi lahjoituksen säätiölle?

Kaikkien eduskuntaryhmien yhteisellä päätöksellä eduskunta päätti juhlistaa Suomen itsenäisyyden satavuotisuutta tukemalla lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä. Eduskunta päätti kohdistaa tuen säätiölle, koska sen tehtävänä on vaikuttaa lasten aseman kaikenpuoliseen kohenemiseen kehittämällä ja ylläpitämällä tätä tavoitetta tukevia hyviä toimintoja. Tieteelliseen näyttöön pohjautuvan vanhemmuuden tuen edistämistyöllä ja alan toimijoita verkostoimalla säätiö on kyennyt luomaan Suomeen uutta osaamista ja osoittanut näin toimintansa tarpeellisuuden lasten syrjäytymisen ehkäisyssä ja eriarvoisuuden vähentämisessä. (Lakialoite LA782017 vp)

Miten säätiön toimintaa rahoitetaan?

Säätiön toiminta rahoitetaan pääasiassa säätiön pääoman tuotoilla. Toimintaa voidaan rahoittaa myös esimerkiksi ulkopuolisella hankerahoituksella.

Itlan varainhoitotoimikunta seuraa varainhoidon toteutumista. Säätiön sijoittamisen aikajänne on pitkä. Riskien minimoimiseksi omaisuus on hajautettu.

Mitä Itla rahoittaa? Myöntääkö Itla apurahoja?

Toiminta ei ole perinteistä apurahasäätiön toimintaa, vaan edustaa Suomessa uudenlaista tiedolla vaikuttamista.

Säätiö voi kuitenkin rahoittaa tutkimushankkeita, myöntää apurahoja ja osallistua yhteistyöprojekteihin.

Tulevaisuudessa Itla myöntää mm. innovaatiopalkinnon.

Mitä ovat Kasvun tuki ja näyttöön perustuvat menetelmät?

Säätiö arvioi ja levittää tieteelliseen näyttöön perustuvia menetelmiä, joita voidaan käyttää lasten hyvän kasvun ja vanhemmuuden tukena.

Menetelmät ovat sivulla Kasvuntuki.fi. Menetelmät on pääasiassa tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi. Itla ja MIELI Suomen Mielenterveys ry levittivät 2018 yhteisessä Kasvun tuki -hankkeessa menetelmiä eri puolille Suomea osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (Lape).

Vuonna 2019 säätiö ja MIELI jatkavat menetelmien tukea ja juurruttamista yhteistyösopimuksella.

Milloin Itla on perustettu?

Säätiö on perustettu vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuonna ja sen perustajajäsenet olivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto. Tuolloin tarkoitus oli lapsiin ja lastensuojeluun kohdistuvien tieteellisten tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeiden taloudellinen tukeminen.