Itla on pieni ja ketterä asiantuntijasäätiö. Panostamme tutkittuun tietoon ja se näkyy myös henkilöstörakenteessamme. Asiaosaamisemme edustaa yhteiskunta-, hallinto- ja sosiaalitieteitä, oikeustiedettä, terveystieteitä ja implementointutkimusta. Lisäksi säätiössä työskentelee viestinnän ja hallinnon asiantuntijoita.

Itlassa työskentelee 11 henkilöä. Lisäksi työskentelee tunti- tai projektityöntekijöitä selvitys- ja yhteistyöhankkeissa.

Tuotamme säännöllisesti erilaisia katsauksia ja selvityksiä. Ostamme ne joko ostopalveluna tai palkkaamme tunti- tai määräaikaisia työntekijöitä. Jos olet kiinnostunut tällaisista tehtävistä ja sinulla on jonkin alueen erityisosaamista, voit ottaa yhteyttä tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurkeen.

Itlassa avoimena olevista paikoista ilmoitetaan Itlan verkkosivulla, sosiaalisessa mediassa ja TE-palvelujen sivuilla.

Tällä hetkellä meillä on avoinna tiedeasiantuntijan tehtävä. Haku päättyy 27.11.2019 klo 15.00.

Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikoista voit kysyä kehitysjohtaja Petra Kouvoselta (tieto), kehitysjohtaja Marika Tammeaidilta (koulutus) ja kehitysjohtaja Tiina Ristikarilta (innovaatiot). Muista harjoittelupaikoista voit kysyä talous- ja HR-asiantuntija Mari Kytöjoelta tai viestintäpäällikkö Kirsi Campellolta.