Itla on pieni ja ketterä asiantuntijasäätiö. Panostamme tutkittuun tietoon ja se näkyy myös henkilöstörakenteessamme. Asiaosaamisemme edustaa yhteiskunta-, hallinto- ja sosiaalitieteitä, oikeustiedettä, terveystieteitä ja implementointutkimusta. Lisäksi säätiössä työskentelee viestinnän ja hallinnon asiantuntijoita.

Itlassa työskentelee 11 henkilöä. Lisäksi työskentelee tunti- tai projektityöntekijöitä selvitys- ja yhteistyöhankkeissa.

Tuotamme säännöllisesti erilaisia katsauksia ja selvityksiä. Ostamme ne joko ostopalveluna tai palkkaamme tunti- tai määräaikaisia työntekijöitä. Jos olet kiinnostunut tällaisista tehtävistä ja sinulla on jonkin alueen erityisosaamista, voit ottaa yhteyttä tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurkeen.

Itlassa avoimena olevista paikoista ilmoitetaan Itlan verkkosivulla, sosiaalisessa mediassa ja TE-palvelujen sivuilla.

Harjoittelupaikat

Tällä hetkellä meillä on avoinna viestinnän harjoittelijan tehtävä. Haku päättyy 6.1.2020.

Harjoittelupaikoista voit kysyä kehitysjohtaja Petra Kouvoselta (tieto), kehitysjohtaja Marika Tammeaidilta (koulutus) ja kehitysjohtaja Tiina Ristikarilta (innovaatiot). Muista harjoittelupaikoista voit kysyä talous- ja HR-asiantuntija Mari Kytöjoelta tai viestintäpäällikkö Kirsi Campellolta.