Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö on käynnistänyt lapsiperheköyhyyteen pureutuvan tutkimus- ja kehittämisohjelman. Ohjelmassa jalostetaan tutkimustietoa päätöksenteon perustaksi, käynnistetään kokeiluja ja vahvistetaan aihepiirin tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä.

Suomessa 12 prosenttia lapsista elää pienituloisessa perheessä. Lähes joka kymmenes lapsiperheistä sai toimeentulotukea vähintään kerran vuonna 2021. Neljännes 8. ja 9. luokan oppilaista kokee perheensä taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai sitä huonommaksi. Lapsiperheköyhyyden laajuutta, syitä ja seurauksia kuvataan tarkemmin Itlan Lapsiperheköyhyys datana sivustolla.

Syksyllä 2021 käynnistyneellä ohjelmalla on kolme keskeistä tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on jäsentää ilmiötä ja sen taustatekijöitä, kuunnellen herkällä korvalla vähävaraisia perheitä.

Toisena tavoitteena on kartoittaa kansainvälisiä ja kansallisia toimia, joilla voidaan poistaa köyhyyttä tai vähentää sen kielteisiä vaikutuksia. Ne voivat liittyä esimerkiksi sosiaaliturvaan, hyvinvointipalveluihin, kasvatukseen, koulutukseen ja lasten jokapäiväiseen arkeen. Ohjelma kytkeytyy sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen.

Kolmantena tavoitteena on vahvistaa aihepiirin tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä muun muassa rakentamalla kotimaista ”toimijaverkostoa” ja luomalla linkkejä kansainväliseen tutkimukseen.

Kolmivuotisesta ohjelmasta vastaa Itlan kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari ja sitä toteutetaan yhteistyössä alan tutkimuslaitosten, valtakunnallisten hankkeiden, toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Kokonaisbudjetti on 1,2 miljoonaa euroa. Osana ohjelmaa säätiö lahjoitti lapsiperheköyhyyden tutkimukseen liittyvän  professuurin Tampereen yliopistoon. Ohjelmaan on lisäksi palkattu kaksi post-doc -tason tutkijaa.

Tutkimus- ja kehittämisohjelma edistää Itlan strategista tavoitetta rakentaa siltoja lasten hyvinvoinnin avaintoimijoiden välille ja parantaa lasten yhdenvertaisuutta. Se tukee myös vuoden 2020 lopussa valmistuneen kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa – jotta jokainen lapsi saisi ponnistaa samalta viivalta.

Ota yhteyttä

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori, kehitysjohtaja, Research Professor, Director of Development
050 917 7396

Aapo Hiilamo

Erikoistutkija, Specialist Researcher
040 640 2792

Lauri Mäkinen

Projektitutkija, Project Researcher
040 663 9626

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija, Senior Specialist
044 363 7276

Uutiset