Yhteistyö Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kanssa

Itla ja Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus ovat tehneet jo usean vuoden ajan yhteistyötä.

Itla tukee kotipesätoimintaa lasten käytösongelmien tunnistamisen ja varhaisen hoidon mallin kehittämiseksi. Itlan yhteistyö tutkimuskeskuksen kanssa on kohdistunut ryhmämuotoisen vanhemmuudentuen implementointiin ja sen tutkimukseen. Painopiste on Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusohjelman ja ryhmänhallintamenetelmän (TCM) kehityksessä ja kansallisessa implementoinnissa. Molemmat on arvioitu vahvan vaikuttavuusnäytön menetelmiksi Kasvun tuki -arvioinnissa.

Yhteistyön puitteissa turvataan käytösongelmien varhaisen hoidon menetelmien kotipesätoiminta ja tuodaan vahvan kotipesätoiminnan kokemukset ja seurantaan liittyvä osaaminen kansalliseen käyttöön. Kotipesät vastaavat kansalliseen levitykseen valittujen psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton, juurruttamisen ja seurannan koordinoinnista.

Turun yliopisto on kutsunut Itlan tuella hollantilaisesta Vrijen yliopistosta Pim Cuijpersin ja Heleen Riperin interventio- ja implementointitutkimuksen professoreiksi Turkuun. Professoriyhteistyön tarkoituksena on saada Suomeen korkealaatuista interventio- ja implementointiosaamista, mikä kasvattaa lapsi- ja perhepalveluiden vaikuttavuusperustaista osaamista Suomessa.


Lisätietoja

Olethan meihin yhteydessä Itlan ja Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280
Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja

Programme director

PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmat

Kasvun tuki

044 271 0797