Hanke

Anticipatory innovation

Vuosi: 2020-2021

Ennakoivan innovaation ja julkisen sektorin toimintakyvyn kehittämiskokeilu lapsipolitiikan kysymyksissä.

Vantaan ja Oulun kaupunkien, OECD:n sekä Itlan yhteistyösopimuksella toteutettiin ennakoivan innovaation ajattelua ja menetelmiä testaava hanke nuorten palveluissa. Hankkeessa rakennettiin uudenlaista portfolio-oppimista kaupunkien politiikkavalmistelun, palvelumallien ja eri toimijoiden välille. Tavoitteena oli ennakoivan innovaation menetelmäosaamisen ylläpito ja syventäminen.

Uutisboksiin: Itlan, OECD:n innovaatioyksikön sekä Oulun ja Vantaan kaupunkien yhteistyö alkaa – Itla