Hanke

Suurten kaupunkien yhteinen Harrastamisen Suomen mallin kehittämishanke

Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton liikuntaharrastus koulupäivän yhteydessä. Kehittämishankkeessa ovat mukana Turun, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Jyväskylän kaupungit, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta sekä Itla. Itla vastaa hankkeessa yhteisövaikuttavuuteen perustuvan yhteiskehittämisen mallin koulutuksesta. Kehittämishanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suurten kaupunkien yhteinen Harrastamisen Suomen mallin kehittämishanke

Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeen päätavoitteena on parantaa lasten ja nuorten liikunnan harrastuspolkuja matalan kynnyksen liikuntapalvelujen ja seuratoiminnan välillä. Erityisesti pureudutaan Harrastamisen Suomen mallin sekä seuratoiminnan väliseen yhteyteen, mutta myös kaupunkien matalan kynnyksen liikuntaharrastukset ovat tarkastelussa mukana. Harrastuspolut on tunnistettu yhdeksi lasten ja nuorten paikallisen liikuntaharrastustoiminnan haasteeksi, johon kaupungit etsivät ratkaisuja yhteisellä kehittämisprosessilla.

Uudenlaisia harrastamisen polkuja

Hankkeessa luodaan uudenlaisia harrastuspolkuja matalan kynnyksen harrastustoiminnasta seuratoimintaan ja päinvastoin. Tavoite on lisätä seuraharrastajien määrää ja toimintaan sitoutumista sekä vähentää drop-out ilmiötä eli liikuntaharrastuksesta putoamista. Hanke kokoaa yhteen tietoa sekä kehittää malleja ja käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää myös valtakunnallisessa kehitystyössä. Lisäksi hankkeessa luodaan suurten kaupunkien välille sekä kaupunkeihin sisälle yhteisövaikuttavuuden viitekehykseen perustuva yhteiskehittämisen malli, joka otetaan vakituisesti käyttöön.

Yhteiskehittämisen mallin koulutuksesta vastaa Itla. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta tukee hanketta muun muassa toteuttamalla nykytilan analyysin, joka kerää yhteen tietoa kaupunkien harrastamisen nykytilasta (sis. palveluiden tarjonta sekä harrastuskäyttäytyminen), Harrastamisen Suomen mallin ja muiden harrastustoimintojen yhdistämiseen liittyvistä haasteista sekä lasten harrastamisen seurannan ja arvioinnin tietolähteistä.

Kehittämishankkeessa ovat mukana Turun, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Jyväskylän kaupungit, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja Itla.


Lisätietoja

Olethan meihin yhteydessä Harrastamisen Suomen malliin liittyvissä kysymyksissä.

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276
Tutustu asiantuntijaan