Hanke

Muuttuva väestö – Väestönkehityksen vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen

Itlan, Helsingin yliopiston ja MDI:n toteuttama tutkimushanke tuotti tietoa väestönmuutosten vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.
Vuosi: 2021-2023

Itlan, Helsingin yliopiston ja MDI:n toteuttama tutkimushanke tuotti tietoa väestönmuutosten vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Tutkimuksessa nostettiin esiin väestönkehityksen vaikutuksia eri puolilla Suomea ja tarkasteltiin, miten lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteet ja lapsivaikutusten arviointi otetaan huomioon palvelujen suunnittelussa sekä varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.

Tutkimushanke toteutettiin Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikön (KUPOLI), Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen keskittyvän tutkimusyhteisön (Diversity, multilingualism and social justice) muodostamana ryhmittymänä. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI osallistui tutkimushankkeen yhteen osatutkimukseen.

Muuttuva väestö -tutkimushanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.