Hanke

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tuki esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa

Vuosi: 2020-2022

Opetushallituksen ja Itlan projektin tavoitteena oli lisätä tutkimukseen perustuvaa tietoa käyttäytymisellään reagoivista lapsista ja nuorista esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa ja lisätä oleellisten tahojen tietoisuutta ilmiöstä.

Projektissa pyrittiin myös vahvistamaan osaamista käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten kohtaamiseksi esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tietoa ilmiöstä ja siihen liittyvästä tutkitusti tehokkaasta tuesta vietiin myös kasvatus- ja opetuspalveluiden johdolle, virkamiehille, päätöksentekijöille sekä opettajankoulutusta tarjoaville oppilaitoksille tietoisuuden lisäämiseksi.

Projektissa hyödynnettiin ilmiöprosessia, jonka taustana hyödynnettiin projektia ohjaavan VIP-verkoston syksyllä 2021 toteuttamaa kyselyä kuntiin nimetyille asiantuntijoille, VIPU-henkilöille.

Itlan projektiryhmä on koonnut ja kirjoittanut teemaryhmän tukemana oppaan, joka on julkaistu Opetushallituksen julkaisusarjassa.

Lue lisää VIP-verkoston sivuilta.