Hanke

Lapsoset – Lapsiperheiden pienituloisuus ja sosiaaliturvaetuudet

Pienituloisten perheiden lapset ovat haavoittuvassa asemassa, ja lapsuudessa koetulla köyhyydellä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia. Lapsiperheiden tukeminen on laajasti jaettu tavoite, mutta keinoista on erimielisyyttä. Kelan ja Itlan yhteisessä Lapsoset-tutkimushankkeessa selvitetään erilaisia vaihtoehtoja pienituloisten lapsiperheiden tukemiseen. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS).
Vuosi: 2023-2024

Lapsoset – Lapsiperheiden pienituloisuus ja sosiaaliturvaetuudet

Lapsiperheköyhyyden torjuminen ja riittävän toimeentulon turvaaminen lapsiperheille ovat tärkeitä edellytyksiä lapsen oikeuksien toteutumiselle. Kelan ja Itlan tutkimushanke tuottaa uutta tietoa lapsiperheiden toimeentulosta ja selvittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa voitaisiin parantaa.

Tutkijat rakentavat kokonaiskuvaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentulosta Suomessa: mitä etuuksia lapsiperheet käyttävät ja kuinka merkittävä vaikutus niillä on lapsiperheköyhyyteen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sosiaaliturvaetuuksien vaikutuksia pikkulasten vanhempien työnteon kannustimiin.

Tutkijat aikovat selvittää, miten yleistynyt vuoroasuminen vaikuttaa lapsiperheköyhyyteen ja kuinka elatusavusta sopiminen nykyään toimii. Lisäksi tutkimuksessa syvennytään siihen, miten sosiaaliturva turvaa lapsiperheiden toimeentuloa erilaisissa elämän riskitilanteissa: esimerkiksi jos joku perheessä sairastuu tai vanhempi joutuu työttömäksi.

Hankkeen toteuttavat Kela ja Itla Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoituksella. Hanke on alkanut maaliskuussa 2023 ja päättyy syyskuussa 2024. Itlasta mukana ovat tutkimusprofessori Tiina Ristikari ja projektitutkijat Lauri Mäkinen ja Ilkka Virmasalo. Kelassa tutkimusta tekevät tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen ja erikoistutkijat Anneli Miettinen, Ella Sihvonen ja Tapio Räsänen.


Lisätietoja

Olethan meihin yhteydessä Lapsoset-hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä.

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396