Tapahtuma

Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali

On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti

PANDEMICS-ohjelma osallistuu pop up-keskusteluun lauantaina 28.9. aiheella: Kenen ääni kuuluu kriiseissä?

Yle ja Erätaukosäätiö järjestävät Hyvin sanottu -keskustelufestivaalit Lahdessa Sibeliustalolla 27.–28.9.2024. Festivaalin tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia yhteiseen, rakentavaan keskusteluun sekä lisätä osallistumisrohkeutta yhteiskunnalliseen keskusteluun.

PANDEMICS-ohjelma osallistuu pop up-keskusteluun lauantaina 28.9. aiheella: Kenen ääni kuuluu kriiseissä? Keskustelun tavoitteena on tuoda esiin koronapandemian vaikutuksia ihmisten osallisuuteen ja haavoittuviin ryhmiin uusien tutkimustulosten valossa. Nyt kun pandemiasta on kulunut hetki, on tärkeää lisätä ymmärrystä pandemian vaikutuksista ja pohtia sitä, miten näistä havainnoista oppia tulevia kriisejä ajatellen. 

Tutkimuksesta tiedetään, että koronapandemialla oli merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja sen eri väestöryhmiin. Rajoitukset ja muut pandemian hallitsemiseksi tehdyt toimet kohtelivat eri väestöryhmiä hyvin vaihtelevasti ja sattumanvaraisesti. Suuri osa pandemian kuormasta kasautui heille, jotka olivat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Osa ihmisistä putosi täysin tukiverkkojen ja palvelujen ulkopuolelle.

Lisätietoja ohjelmasta ja osallistumisesta myöhemmin.


”Haluamme lisätä keskustelua siitä, miten kriisi kohteli eri ihmisiä ja miten he pääsivät vaikuttamaan arjessaan ja yhteiskunnassa. On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.

Haluamme lisätä ymmärrystä siitä, miten tulevissa kriisitilanteissa voitaisiin lisätä kansalaiskeskustelua, osallisuutta ja kuulluksi tulemista. Haluamme myös tuoda esille järjestöjen ja yhteisöjen tärkeää panosta koronakriisissä ja sen jälkihoidossa. Ihmisten ja haavoittuvien ryhmien äänen esille tuominen sekä yhteiskunnallisen resilienssin turvaaminen ovat keskeisiä yhteiskunnan kehittämisessä ja vahvistamisessa.


PANDEMICS-ohjelmaa rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto. Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä.

Lisätietoja

Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää PANDEMICS-ohjelmasta.

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja

Programme director

PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmat

Kasvun tuki

044 271 0797
Heidi Tilander

Koulutus- ja ohjelmakoordinaattori

Training and Programme Coordinator

044 312 0695