Tuhat ensimmäistä päivää Pohjoismaissa -yhteistyöverkosto

Tuhat ensimmäistä päivää Pohjoismaissa -verkosto vahvistaa vauvaperheiden sekä raskaana olevien mielenterveyden edistämiseksi tarkoitettujen psykososiaalisten menetelmien yhteispohjoismaista tutkimusta ja implementointia.

Verkosto edistää yhteispohjoismaisten menetelmä- ja implementointikoulutusten toteuttamista ja vahvistaa näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoon liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Verkosto edistää myös sellaisten kansallisten prosessien vahvistamista, joilla menetelmien seurantaan ja riskien tunnistamiseen liittyviä toimintoja on mahdollista toteuttaa entistä systemaattisemmin.

Jokaisessa maassa toimii viiteryhmä, johon on koottu paras mahdollinen osaaminen perinataalimielenterveyteen ja siihen liittyviin kehittämistarpeisiin. Suomen osalta verkostoa ja kansallisen viiteryhmän työtä koordinoi Itla yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Verkoston puheenjohtajuus

Verkoston puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain Pohjoismaiden välillä. Suomi toimii puheenjohtajana vuonna 2026. Verkosto pyrkii myös näyttävästi olemaan mukana Pohjoismaisen ministerineuvoston Suomen puheenjohtajakauden ohjelmassa. Pohjoismaisen verkoston sihteeristönä toimii Pohjoismainen hyvinvointikeskus (Nordens Välfärdscenter, NVC).

Verkosto toimii vuosina 2023–2026.

Verkoston työ jatkaa Islannin pohjoismaisen puheenjohtajuuden aikana käynnistettyä The First 1 000 days in the Nordic countries eli Tuhat ensimmäistä päivää Pohjoismaissa -yhteistyöhanketta. Tuhat ensimmäistä päivää -hankkeessa selvittiin, miten Pohjoismaissa edistetään mielenterveyttä raskauden aikaisessa terveydenhuollossa, tuetaan turvallisen kiintymissuhteen muodostamista vauva- ja pikkulapsien terveydenhuollossa, identifioidaan riskitekijöitä ja vastataan niihin sekä tuetaan henkistä hyvinvointia päivähoidossa ja esikoulussa. Hankkeessa vahvistettiin pohjoismaista tietopohjaa vauvojen ja pikkulasten mielenterveyden edistämiseen liittyen.


Lisätietoja

Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää Tuhat ensimmäistä päivää Pohjoismaissa -yhteistyöverkostosta.

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280