Uutiset>Vieraskynä
05.05.2022

Hyvä yhteiskunta tunnistaa monet reitit äitiyteen

Yhteiskunnan tehtävä on turvata lapsen läheiset suhteet mahdollisimman hyvin kaikissa perhemuodoissa. Samalla hyvä yhteiskunta antaa mahdollisuuden vanhemmaksi tulemiseen jokaiselle, joka vanhemmaksi haluaa.

Muistan edelleen elävästi, kun ilmoitin isälleni 16-vuotiaana, että minä en kyllä halua lapsia. Perusteeksi sanoin, että koska en halua heteroydinperhettä, lapsiani kiusattaisiin varmasti koulussa. Isäni oli jo tuolloin viisas mies ja vastasi, että älä tuon syyn takia ole lapsia haluamatta. Jos et oikeasti halua, se on tietysti eri asia, mutta älä luovu lapsitoiveesta kiusaajien pelossa.

Isäni sanat olivat vahvasti mielessäni 10 vuotta myöhemmin, kun odotimme esikoistamme. Olen sittemmin käynyt hänen kanssaan monia muitakin merkittäviä vanhemmuuteen liittyviä keskusteluja, kuten esimerkiksi siitä, uskallanko puhua lapselleni ruotsia, vaikka se on kahdesta äidinkielestäni heikompi. ”Ajattele lastasi koulussa pänttäämässä ruotsin kielen alkeita”, isä sanoi, ”aikuisena hän aivan varmasti kiittää sinua toisesta äidinkielestään.”


Tieni äidiksi kulki monien kysymysten kautta, ja onnellista on ollut, että minulla on ollut matkalla viisaita neuvonantajia. Mutta entä jos ei olisi ollut? Olisiko minusta koskaan tullut vanhempaa?


Suomessa on opittu pitämään melko itsestään selvänä sitä, että ihmisellä on oikeus perustaa perhe haluamallaan ja toivomallaan tavalla. Tämä oikeus ei kuitenkaan ole itsestään selvä, vaan se on vaatinut jatkuvia ja toistuvia kamppailuja aivan viime vuosiin asti.

Esimerkiksi itsellisten naisten hedelmöityshoidot kirjattiin lakiin vasta vuonna 2007, sitä ennen niiden oikeutus ehdittiin eduskunnan lakivaliokuntaa myöten kyseenalaistaa. Itselliset naiset ja naisparit alkoivat saada hedelmöityshoitoa julkisen puolen klinikoilta vasta vuonna 2019, siihen asti klinikoiden ylilääkärit vastustivat näitä hoitoja kiivaasti.

Minun työni on tehdä Suomesta parempi paikka kaikenlaisille monimuotoisille perheille. Työni puolesta saan siis rohkaista ja kannustaa uskaltamaan sekä raivata ihmisten moninaisia polkuja vanhemmuuteen ja perheenä elämiseen.

Samalla näen myös ne esteet, joita ihmiset joutuvat ylittämään. Ne voivat olla henkisiä ja normatiivisia tai lainsäädännöllisiä ja byrokraattisia, joskus myös hyvin konkreettisen lääketieteellisiä. Kokemukseni on, että Suomessa näitä esteitä halutaan kuitenkin purkaa ja ihmisiä rohkaista toivomaan lapsia kaikenlaisissa elämäntilanteissa.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on tänä päivänä tilaa ja mahdollisuuksia toivoa lasta ja tulla vanhemmaksi monenlaisia polkuja pitkin. Muualta Euroopasta näemme kuitenkin esimerkkejä siitä, ettei tätä voi pitää itsestään selvänä.

Perhearvot kunniaan?

Tuoreessa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistussa artikkelissa* Ritva Nätkin analysoi suomalaisten ja virolaisten opiskelijoiden perhekäsitysten eroja. Kiinnostava löydös liittyy ajatuksiin perheiden monimuotoisuudesta. Siinä missä suomalaiset opiskelijat näkevät perheiden monimuotoistumisen johtavan syntyvyyden kasvuun ja lasten määrän lisääntymiseen, virolaiset opiskelijat näkevät monimuotoistumisen johtavan syntyvyyden laskuun ja uhkaavan perhekeskeistä yhteiskuntajärjestystä.

Vastaavaa ”perinteisiin perhearvoihin” vetoavaa ajattelua on näkyvissä monissa Euroopan maissa Puolasta Bulgariaan, Unkarista Romaniaan. Tämä ajattelu näkyy myös esimerkiksi saksalaisessa arvokonservatiivisessa liikehdinnässä ja laajemmin niin kutsutun anti-gender -liikkeen toiminnassa. Suomessa tätä liikehdintää edustaa esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliittoa vastustava Aito avioliitto -liike. Myös Venäjän sota Ukrainassa on osaltaan sotaa liberalisoituvaa ja moniarvoistuvaa yhteiskuntaa vastaan.

Itse kuulun niihin, jotka ajattelevat, että perhe syntyy parhaiten sellaisella tavalla, kuin sen jäsenet haluavat sen rakentaa.

Yhteiskunnan tehtävä on turvata jokaisen lapsen läheiset suhteet mahdollisimman hyvin kaikissa perhemuodoissa ja mahdollistaa jokaiselle perheelle hyvä elämä.

Samalla hyvä yhteiskunta antaa mahdollisuuden vanhemmaksi tulemiseen jokaiselle, joka vanhemmaksi haluaa.

Näin äitienpäivän alla moni pohtii haluaan ja mahdollisuuksiaan vanhemmuuteen. Minun terveiseni teille ovat samankaltaiset kuin isäni aikanaan minulle: Älä anna kenenkään muun määritellä lapsitoivettasi. Jos et halua lapsia, se on aivan hyvä ratkaisu. Mutta jos haluat, älä anna muiden ihmisten estää sinua.

Hyvää äitienpäivää kaikille, jotka sitä viettävät!


Kirjoittaja

Anna Moring

Johtavana asiantuntija

Monimuotoiset perheet -verkosto


Lähde: Nätkin, Ritva (2022): Perhekeskeiset virolaiset, individualistiset suomalaiset. Opiskelijoiden tulevaisuusvisioita perhearvoista ja syntyvyydestä. Yhteiskuntapolitiikka 2/2022, 141-153.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys