Itlan alueellinen oppimisverkosto kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Rahasto tukee verkoston paikallisista tarpeista nousevaa tutkimusta ja uusien toimintatapojen kokeiluja.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ja Tiina ja Antti Herlinin säätiö perustavat uuden Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahaston vauhdittamaan lapsiperhepalveluiden uudistumista Suomessa.

Rahaston avulla vahvistetaan kehittämistyön ja tutkimuksen integrointia lapsiperheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa. Rahasto liittyy Itlan alueellisen oppimisverkoston  toimintaan ja rahoittaa uusia kokeiluja ja alueellisista tarpeista nousevaa tutkimusta. Rahoituskohteet valitaan ajankohtaisista, lapsiperheiden tukemiseen liittyvän työn arjesta nousevista aiheista.

Verkosto toimii neljällä alueella

Itla on käynnistänyt Lapsuuden rakentajat alueellisen oppimisverkoston syksyllä 2020. Paikallisen kehittämisen pohjana on niin kutsuttu yhteisövaikuttavuus-viitekehys (collective impact) sekä systeemiteoreettinen ajattelu. Alueellisessa oppimisverkostossa on mukana Oulun ja Tampereen kaupungit ja Siun soten ja Soiten kuntayhtymät. Näillä alueilla lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluja kehitetään eri sektoreiden yhteistyönä. Tavoitteena on varmistaa lapsen sujuva arki kehitysympäristöjen, kuten kodin ja koulun, sekä palvelujen yhteistoimintana.

Yhteisövaikuttavuusajatteluun perustuva palvelujärjestelmän kehittäminen on Itlan strategian keskiössä. Itla ja sen kumppanit tukevat pitkäjänteistä kehittämistä, joka nousee palvelujärjestelmän sisältä ja jota tehdään verkostoon kuuluvien alueiden perustyönä.  

”Uskomme, että yhteisövaikuttavuuteen ja jatkuvaan oppimiseen perustuva kehittäminen voi tulevaisuudessa luoda mallin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseen laajemminkin”, sanoo Itlan kehitysjohtaja Tiina Ristikari.

Paikallisen tutkimuksen ja arjen työstä nousevien kokeilujen mahdollistaminen on tärkeä osa alueellisen oppimisverkoston kehittämistyötä. Tieteellinen tutkimus valjastetaan vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, joihin palvelujärjestelmän kehittäjät etsivät työssään vastauksia. Kokeiluiden kautta puolestaan etsitään ratkaisuja arjen työn tueksi käytännössä.

”Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahasto käynnistää uudenlaisen tavan rahoittaa tutkimusta. Rahaston perustamisella vastataan paikallisista tarpeista lähtevään kehittämiseen ja kurotaan umpeen tieteellisen tutkimuksen ja paikallisen kehittämisen välistä kuilua. Olemme iloisia tästä yhteistyömahdollisuudesta ja toivomme sen viitoittavan tietä uudenlaiselle tavalle rahoittaa ja toteuttaa lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä,” kertoo Tiina Herlin.

Rahoitushaku avautuu maaliskuussa 2021

Rahoitushaku Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahastosta avataan maaliskuussa 2021. Rahoitusta voivat hakea alueelliseen oppimisverkostoon kuuluvien kuntien toimijat kaikilta eri sektoreilta.

Rahastoa hallinnoi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.  

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itla, etunimi.sukunimi@itla.fi, 050 917 7396