Uutiset>Uutiset

Itla laajentaa asiakirjajulkisuutta

Itla laajentaa asiakirjojen julkisuutta julkaisemalla valtuuskunnan pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja ostolaskuaineiston verkkosivulla.

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ohjaavat Itlan toimintaa. Sen vuoksi olemme päättäneet laajentaa Itlan toiminnan ja talouden asiakirjojen julkisuutta. Olemme julkaisseet Itlan verkkosivulla

  • valtuuskunnan pöytäkirjat liitteineen
  • toimintasuunnitelmat ja -budjetit
  • tilintarkastuskertomukset
  • ostolaskutiedot.

Tiedot julkaistaan vuodesta 2018 alkaen lukuun ottamatta ostolaskutietoja, jotka julkaistaan vuodesta 2019. Ostolaskuaineisto aikaisemmilta vuosilta ei ole sähköisessä muodossa. Jo aiemmin verkkosivulla on julkaistu toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä vuosikertomukset.

Asiakirjat löytyvät sivulta aineistot.

Julkaisemme tiedot verkkosivulla, jotta ne ovat kaikkien Itlasta ja sen toiminnasta kiinnostuneiden saatavilla.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Itla rakentaa lapsimyönteistä Suomea tuottamalla ja jalostamalla tietoa ja innovaatioita sekä järjestämällä koulutusta päätöksenteon tueksi ja palveluiden kehittämiseksi. Itla on riippumaton sillanrakentaja tutkimuksen, käytännön ja päätöksenteon välillä.

Itla on itsenäinen säätiö, ja rahoitamme toimintamme pääasiassa säätiön pääoman tuotolla. Itla noudattaa hyvää säätiötapaa ja huolehtii vastuullisesti sijoitusvarallisuudestaan. Vastuullisuus sekä eduskunnan päätöksellä joulukuussa 2017 Itlalle tehty pääomalahjoitus ohjaa toimintaamme säätiölakia laajempaan avoimuuteen. Aiempaa laajempi asiakirjajulkisuus on yksi tapa tehdä avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita todeksi.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.