Itla laajentaa asiakirjojen julkisuutta julkaisemalla valtuuskunnan pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja ostolaskuaineiston verkkosivulla.

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ohjaavat Itlan toimintaa. Sen vuoksi olemme päättäneet laajentaa Itlan toiminnan ja talouden asiakirjojen julkisuutta. Olemme julkaisseet Itlan verkkosivulla

  • valtuuskunnan pöytäkirjat liitteineen
  • toimintasuunnitelmat ja -budjetit
  • tilintarkastuskertomukset
  • ostolaskutiedot.

Tiedot julkaistaan vuodesta 2018 alkaen lukuun ottamatta ostolaskutietoja, jotka julkaistaan vuodesta 2019. Ostolaskuaineisto aikaisemmilta vuosilta ei ole sähköisessä muodossa. Jo aiemmin verkkosivulla on julkaistu toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä vuosikertomukset.

Asiakirjat löytyvät sivulta itla.fi/aineistot.

Julkaisemme tiedot verkkosivulla, jotta ne ovat kaikkien Itlasta ja sen toiminnasta kiinnostuneiden saatavilla.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Itla rakentaa lapsimyönteistä Suomea tuottamalla ja jalostamalla tietoa ja innovaatioita sekä järjestämällä koulutusta päätöksenteon tueksi ja palveluiden kehittämiseksi. Itla on riippumaton sillanrakentaja tutkimuksen, käytännön ja päätöksenteon välillä.

Itla on itsenäinen säätiö, ja rahoitamme toimintamme pääasiassa säätiön pääoman tuotolla. Itla noudattaa hyvää säätiötapaa ja huolehtii vastuullisesti sijoitusvarallisuudestaan. Vastuullisuus sekä eduskunnan päätöksellä joulukuussa 2017 Itlalle tehty pääomalahjoitus ohjaa toimintaamme säätiölakia laajempaan avoimuuteen. Aiempaa laajempi asiakirjajulkisuus on yksi tapa tehdä avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita todeksi.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Petri Virtanen petri.virtanen@itla.fi, 050 318 7068