Uutiset>Uutiset

Itla mukana kolmessa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa

Hankkeissa tutkitaan ostrakismia ja yksinäisyyttä, mielen hyvinvointia ja osallisuutta sekä kouluhyvinvoinnin edistämistä.

Ostrakismi ja yksinäisyys

Ostrakismia eli sosiaalista ulossulkemista ja yksinäisyyttä tutkitaan Turun yliopiston johtamassa konsortiossa Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (Right to Belong: Tackling Loneliness and Ostracism during Childhood and Youth (R-to-B)).

Monitieteisen R-to-B-konsortion tavoitteena on rakentaa päätöksentekoon tutkimusperustainen tiekartta siitä, miten lasten ja nuorten yksinäisyyden ja ostrakismin kokemuksia voidaan vähentää erilaisissa ympäristöissä, kuten perheissä, kouluissa, sosiaalisessa mediassa ja kaveriryhmissä.

Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen johtaa osahanketta, jonka tavoitteena on kehittää palveluratkaisuja yksinäisyydestä kärsiville lapsille, lapsia osallistaen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa ovat koulujen ja lastensuojelulaitosten toimintatavat. Osahankkeen nimi on Services to Belong: Children as co-creators of integrated service systems combating loneliness and ostracism.

Mielen hyvinvointia tukevat vaikuttavat menetelmät

Toisessa tutkimuskonsortiossa, jossa Itla on mukana, tutkitaan mielen hyvinvointia ja sitä tukevien menetelmien juurruttamista. Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta -konsortiota (Improving mental wellbeing as a means of increasing inclusion of young people IMAGINE) johtaa Helsingin yliopisto.

Tutkimuskonsortion tavoitteena on parantaa vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien saatavuutta kouluissa, perusterveydenhuollossa ja vankeinhoidossa. Hankkeessa tuodaan Suomeen näyttöön perustuvia menetelmiä alle 25-vuotiaiden nuorten tukemiseksi ja varmistetaan menetelmien kustannusvaikuttavuus sen jälkeen, kun menetelmät on muokattu Suomeen sopiviksi. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa siitä, miten menetelmien valintaa, muokkausta, levittämistä ja juurruttamista voidaan parantaa. Nuoret ja ammattilaiset ovat aktiivisesti mukana kaikissa hankkeen vaiheissa.

Itlan ja Helsingin yliopiston yhteinen osahanke keskittyy levittämiseen ja implementointiin (Dissemination and implementation of interventions). Itlassa hankkeesta vastaa kehitysjohtaja Petra Kouvonen ja Helsingin yliopistossa Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman varajohtaja Riikka Lämsä.

Osahankkeessa tutkitaan vaikuttavien menetelmien jalkautumista käytäntöön osana sote-uudistusta ja sen puitteissa toteutettavaa kansallista mielenterveysstrategiaa. Osahankkeessa tutkimuksen kohteena on 12–18-vuotiaiden masennusoireilun hoitoon ja ehkäisyyn tarkoitettu IPC A -menetelmä (Interpersonal counselling). Hankkeen tavoitteena on myös koota työkalupakki, joka auttaa alueita ja viranomaistahoja jalkauttamaan menetelmiä systemaattisesti nuorille suunnattuihin palveluihin.

Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa

Kolmantena Itla on mukana SchoolWell-konsortiossa, joka tähtää kouluhyvinvoinnin edistämiseen. SchoolWell-hanke tutkii lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen rakentumista koulun oppimisympäristöissä. SchoolWell kehittää indikaattoreita varhaisten hyvinvointierojen ja näiden systeemisten seurausten ennakoivaan tunnistamiseen koulussa ja luo hyvinvoinnin resursseja ja tukemisen keinoja rakentamalla koulun hyvinvointia edistäviä sosio-pedagogisia käytäntöjä.

Helsingin yliopiston vetämän konsortion osahanketta toteuttaa Oulun yliopiston työelämäprofessori Mika Niemelä, ja osahanke kytkeytyy vahvasti Itlan ja Oulun yliopiston alueellisen oppimisverkoston toimintaan. Itla toimii hankkeessa yhteistyökumppanina.

Tutkimuskonsortioille rahoituksen on myöntänyt Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) -ohjelmasta. Lisää rahoituksesta strategisen tutkimuksen neuvoston uutisesta Strategisen tutkimuksen neuvostolta merkittävä rahoitus turvallisuuden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimukseen.

Lisätietoja

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280
Tutustu asiantuntijaan
Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.