Hankkeissa tutkitaan ostrakismia ja yksinäisyyttä, mielen hyvinvointia ja osallisuutta sekä kouluhyvinvoinnin edistämistä. 

Ostrakismi ja yksinäisyys

Ostrakismia eli sosiaalista ulossulkemista ja yksinäisyyttä tutkitaan Turun yliopiston johtamassa konsortiossa Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (Right to Belong: Tackling Loneliness and Ostracism during Childhood and Youth (R-to-B)).

Monitieteisen R-to-B-konsortion tavoitteena on rakentaa päätöksentekoon tutkimusperustainen tiekartta siitä, miten lasten ja nuorten yksinäisyyden ja ostrakismin kokemuksia voidaan vähentää erilaisissa ympäristöissä, kuten perheissä, kouluissa, sosiaalisessa mediassa ja kaveriryhmissä.

Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen johtaa osahanketta, jonka tavoitteena on kehittää palveluratkaisuja yksinäisyydestä kärsiville lapsille, lapsia osallistaen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa ovat koulujen ja lastensuojelulaitosten toimintatavat. Osahankkeen nimi on Services to Belong: Children as co-creators of integrated service systems combating loneliness and ostracism.

Mielen hyvinvointia tukevat vaikuttavat menetelmät

Toisessa tutkimuskonsortiossa, jossa Itla on mukana, tutkitaan mielen hyvinvointia ja sitä tukevien menetelmien juurruttamista. Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta -konsortiota (Improving mental wellbeing as a means of increasing inclusion of young people IMAGINE) johtaa Helsingin yliopisto.

Tutkimuskonsortion tavoitteena on parantaa vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien saatavuutta kouluissa, perusterveydenhuollossa ja vankeinhoidossa. Hankkeessa tuodaan Suomeen näyttöön perustuvia menetelmiä alle 25-vuotiaiden nuorten tukemiseksi ja varmistetaan menetelmien kustannusvaikuttavuus sen jälkeen, kun menetelmät on muokattu Suomeen sopiviksi. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa siitä, miten menetelmien valintaa, muokkausta, levittämistä ja juurruttamista voidaan parantaa. Nuoret ja ammattilaiset ovat aktiivisesti mukana kaikissa hankkeen vaiheissa.

Itlan ja Helsingin yliopiston yhteinen osahanke keskittyy levittämiseen ja implementointiin (Dissemination and implementation of interventions). Itlassa hankkeesta vastaa kehitysjohtaja Petra Kouvonen ja Helsingin yliopistossa Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman varajohtaja Riikka Lämsä.

Osahankkeessa tutkitaan vaikuttavien menetelmien jalkautumista käytäntöön osana sote-uudistusta ja sen puitteissa toteutettavaa kansallista mielenterveysstrategiaa. Osahankkeessa tutkimuksen kohteena on 12–18-vuotiaiden masennusoireilun hoitoon ja ehkäisyyn tarkoitettu IPC A -menetelmä (Interpersonal counselling). Hankkeen tavoitteena on myös koota työkalupakki, joka auttaa alueita ja viranomaistahoja jalkauttamaan menetelmiä systemaattisesti nuorille suunnattuihin palveluihin.

Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa

Kolmantena Itla on mukana SchoolWell-konsortiossa, joka tähtää kouluhyvinvoinnin edistämiseen. SchoolWell-hanke tutkii lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen rakentumista koulun oppimisympäristöissä. SchoolWell kehittää indikaattoreita varhaisten hyvinvointierojen ja näiden systeemisten seurausten ennakoivaan tunnistamiseen koulussa ja luo hyvinvoinnin resursseja ja tukemisen keinoja rakentamalla koulun hyvinvointia edistäviä sosio-pedagogisia käytäntöjä.

Helsingin yliopiston vetämän konsortion osahanketta toteuttaa Oulun yliopiston työelämäprofessori Mika Niemelä, ja osahanke kytkeytyy vahvasti Itlan ja Oulun yliopiston alueellisen oppimisverkoston toimintaan. Itla toimii hankkeessa yhteistyökumppanina.

Tutkimuskonsortioille rahoituksen on myöntänyt Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) -ohjelmasta. Lisää rahoituksesta strategisen tutkimuksen neuvoston uutisesta Strategisen tutkimuksen neuvostolta merkittävä rahoitus turvallisuuden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimukseen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, 050 318 7068, petri.virtanen@itla.fi

Kehitysjohtaja Petra Kouvonen, 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi

Tutkimusprofessori Tiina Ristikari, 050 917 7396, tiina.ristikari@itla.fi