Uutiset>Uutiset
01.03.2022

Itlan aloitteesta koulutetaan osaajia auttamaan lapsia ja perheitä sotaan liittyvien traumojen käsittelyssä

Itla kouluttaa osaajia Teaching recovery techniques -menetelmän käyttöön sotatraumoista kärsivien ukrainalaislasten auttamiseksi ja tuottaa suomalaisille opettajille materiaalia sotaa koskevien asioiden käsittelemiseksi lasten kanssa. Hankkeen materiaaleja tuotetaan suomen, ukrainan ja venäjän kielellä.

Sota altistaa lapset traumaattisille kokemuksille, joilla on yhteys myöhempiin mielenterveyden ongelmiin, kuten traumaperäiseen stressihäiriöön. Sotakokemukselle altistuneita lapsia ja nuoria voidaan auttaa tutkitusti vaikuttavilla menetelmillä, kuten Teaching recovery techniques (TRT) -menetelmällä.

Trauman käsittelyyn voi olla tarvetta akuutisti sota-alueella olevilla lapsilla sekä pidemmällä aikavälillä Suomeen muuttavilla tai pakolaisina saapuvilla lapsilla, nuorilla ja perheillä. Suomessa asuvien lasten kannalta koulun ja opettajan asiantuntemus kriisin käsittelyssä on keskeisessä roolissa.

TRT-menetelmän koulutus Suomessa ja kriisialueella

Teaching recovery techniques on ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Menetelmän tavoitteena on tukea sotatraumalle altistuneita toipumisessa ja parantaa selviytymistä kertomalla traumaattisen stressin vaikutuksista sekä opettamalla keinoja näiden vaikutusten lievittämiseen ja hallintaan. TRT-ryhmiä ohjaavat koulutuksen saaneet ammattihenkilöt.

Itlan koordinoima asiantuntijaryhmä laatii TRT-menetelmään liittyvän koulutussuunnitelman sekä koordinoi TRT-kouluttajien toimintaa Suomessa. Lisäksi ryhmä kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia Ukrainassa sotatoimialueella olevien lasten auttamiseksi.

TRT-menetelmä perustuu traumakeskeiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian malliin. Menetelmän vaikuttavuutta on tutkittu muun muassa Palestiinassa ja sillä on todettu olevan vahva vaikutus masennusoireisiin, mielenterveyden ongelmiin ja traumaattiseen suruun. Kasvun tuki -menetelmäarvioinnissa TRT-menetelmällä on todettu olevan vahva tutkimusnäyttö eli sen avulla saavutetaan myönteisiä muutoksia. 

Tutkimusperustaisen materiaalin kokoaminen ja jakaminen suomalaisille opettajille

Lisäksi Itla tuottaa tutkimusperustaista opetusmateriaalia opettajille Suomen kouluihin yhteistyössä PANDEMICS-ohjelman EduRESCUE-tutkimuskonsortion kanssa, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Materiaalilla vahvistetaan opettajien kykyä toimia ja selviytyä poikkeustilanteissa ja valmiutta kertoa sotaan liittyvistä asioista lapsille. Materiaali auttaa käsittelemään ajankohtaisia kriisejä sekä parantaa tuleviin kriiseihin varautumista. Materiaali voidaan tarjota myös vanhemmille.

Itlan tekee yhteistyötä EduRESCUE-tutkimuskonsortion lisäksi Opetushallituksen kanssa.


Lisätietoja

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja

Programme director

PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmat

Kasvun tuki

044 271 0797

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki