Uutiset>Uutiset
26.08.2021

Itlan lapsiperheköyhyysohjelma käynnistyy – kokonaisbudjetti 1,2 miljoonaa euroa

Ohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi Suomesta.

Lapsiperheköyhyys ymmärretään lapsiperheiden taloudellisena niukkuutena, joka haittaa tai estää lasten oikeuksien ja tarpeiden toteutumista. Lähtökohtana on ilmiön ylisukupolvinen luonne sekä lasten eri kehitysvaiheisiin liittyvät erityispiirteet. Lapsiperheköyhyyttä tarkastellaan eri ikäryhmien näkökulmasta.

Ohjelman kolme päätavoitetta

  1.  Jäsentää Suomen lapsiperheköyhyys ilmiönä.
  2. Tunnistaa kansainvälisiä ja kansallisia vaikuttavia toimia, joilla lapsiperheköyhyyttä voidaan vähentää ja joilla sen negatiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen voidaan ehkäistä tai vähentää.
  3. Vauhdittaa ja tukea lapsiperheköyhyyteen kohdistuvaa tutkimus-, kokeilu- ja vaikuttamistoimintaa.

Ohjelmassa tunnistetaan lapsiköyhyyden ratkaisumahdollisuudet julkisessa politiikassa sosiaaliturvaetuuksien, hyvinvointipalvelujen, kasvatuksen, ohjauksen ja koulutuksen näkökulmista.

Lapsiperheköyhyyden professuuri suomalaiseen yliopistoon

Säätiö lahjoittaa vuoden 2022 alusta alkaen yhteen suomalaiseen yliopistoon lapsiperheköyhyyden tutkimukseen liittyvän viisivuotisen professuurin. Lahjoitusprofessuurista on pyydetty ehdotukset kolmesta yliopistosta.

Lahjoitusprofessuurin käynnistämisen lisäksi ohjelman ensimmäisessä vaiheessa perustetaan ohjausryhmä ja rakennetaan yhteistyöverkosto sekä aloitetaan lapsiperheköyhyyden määrittely ilmiönä.

Lisäksi ohjelmaan palkataan 2–3 post-doc-tutkijaa tukemaan ohjelman toimeenpanoa.

Ohjelman vaikuttavuuden ja innovatiivisuuden varmistamiseksi ohjelman toteutukseen kutsutaan mukaan alan keskeisimpiä suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita, päättäjiä ja tutkijoita. Ohjelman toteutuksessa osallistetaan myös vähävaraisten perheiden lapsia.

Tutkimusyhteistyöstä ja verkostojen rakentamisesta liikkeelle

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö teki alustavan päätöksen keväällä 2021 kolmivuotisen tutkimus- ja kehittämisohjelman käynnistämisestä. Säätiön hallitus hyväksyi ohjelman täsmennetyn työsuunnitelman 25.8.2021 sekä 1,2 miljoonan euron budjetin kolmelle vuodelle.

Itlan kehitysjohtaja Tiina Ristikari johtaa ohjelmaa ja vastaa sen toimeenpanosta.


”Tämän syksyn aikana lähdemme liikkeelle tutkimusyhteistyöstä. Ohjelma on jo herättänyt paljon kiinnostusta ja tärkeänä tavoitteena on myös nostaa tietoisuutta ongelmasta ja sen ratkaisukeinoista koko yhteiskunnassa”, kertoo Ristikari.


Tutkimus- ja kehittämisohjelma edistää Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön strategista tavoitetta olla sillanrakentaja lasten hyvinvoinnin avaintoimijoiden kanssa ja edistää lasten hyvinvointia Suomessa. Tavoite toteutuu rakentamalla lapsiköyhyyden tutkija- ja toimijaverkostoja Suomessa ja luomalla niille yhteistyölinkkejä kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Sillanrakentamisen rooli liittyy tutkimus- ja kehittämisohjelmassa myös siihen, että ohjelman aikana rakennetaan aihealueen keskeisten asiantuntijoiden kotimainen ”oppimispartneriverkosto’ luomaan ratkaisumalleja lapsiköyhyyden tematiikkaan liittyen.


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki