Tutkitun tiedon teemavuonna 2021 julkaisimme uusia kanavia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tietoon ja käynnistimme lapsiperheköyhyyteen ratkaisuja etsivän Samalta viivalta -ohjelman. Lasten luontosuhde nousi uutena teemana Itlan toimintaan. Itlan asema sillanrakentajana tutkitun tiedon, käytännön ja päätöksenteon välillä on vahvistunut. Vuonna 2022 valmistelemme uutta strategiaa yhdessä sidosryhmiemme kanssa ja juhlimme 35-vuotiasta Itlaa.

 

Itlan visio on tehdä Suomesta lapsille maailman paras paikka rakentamalla lapsimyönteistä yhteiskuntaa. Siitä hyötyvät noin miljoonan tällä hetkellä lapsuuttaan elävän lisäksi myös tulevat sukupolvet.

Itlan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

  • Suomessa asuvien lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja pärjäävyys vahvistuvat ja lapsilla on Suomessa hyvä tulevaisuus.
  • Yhteiskunnan lapsimyönteisyys edistyy – yhdenvertaisuus paranee ja lapsen oikeuksia kunnioitetaan entistä paremmin.
  • Lasten ja perheiden palvelujärjestelmä vastaa lasten ja perheiden palvelutarpeeseen yhteistyössä arjen kasvuympäristöjen ammattilaisten kanssa.

Itlan vaikuttavauustavoitteet kohdistuvat yhteiskunnan kokoiseen muutokseen. Tällainen muutos tapahtuu pala kerrallaan, mutta on ennen kaikkea valittava vaikuttavimmat palat.

Itlan toiminnassa keskitytään näyttöön perustuvaan hyvinvointitietoon, lasten ja perheiden palvelujen innovaatiotoimintaan ja lasten hyvinvointia edistävän johtamisosaamisen kehittämiseen sekä viestintään. Lisäksi vuoden 2021 aikana Itlassa käynnistettiin lapsiperheköyhyyteen pureutuva tutkimus- ja kehittämisohjelma Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen.

”Itla tavoittelee muutosta juuri näiden toimintojen kautta, koska niillä voidaan vaikuttaa kriittisiksi tunnistettuihin kohtiin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä asemassa ja tulevaisuudessa suomalaisessa yhteiskunnassa”, kiteyttää Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.

“Itlan onnistumisesta ja luotettavan ja asiantuntevan aseman saavuttamisesta lasten hyvinvointiin liittyvässä toiminnassa kertoo muuna muassa se, että säätiötä pyydetään paljon mukaan erilaisiin konsortioihin”, Virtanen jatkaa.

Toimintamme mahdollistaa säätiön varallisuuden hyvä hoito.

Vuonna 2022 valmistelemme uutta strategiaa 35-vuotisjuhlavuoden tunnelmissa

Vuoden 2022 olemme käynnistäneet 35-vuotisjuhlavuoden ja uuden strategian valmistelun merkeissä. Itlan toiminnan ei muutu. Lapsen oikeuksien sopimus, yhdenvertaisuuden vahvistaminen, eriarvoisuuden vähentäminen, kansainvälisyys ja sillanrakentaminen muutostoimijoita yhteen tuomalla pysyvät säätiön toiminnan organisoimisen ja tekemisen johtotähtinä.

Vuosikertomuksessa kerromme Itlan toiminnasta, tapahtumista ja taloudesta. Tutustu myös artikkeleihin, joissa avaamme toiminnan taustoja ja tuloksia tarkemmin.

Itlan vuosikertomus 2021 

Vuosikertomus 2021 (pdf)

Itlas Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2021 (pdf)

Itla’s Annual Report 2021

Annual Report 2021 (pdf)

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, petri.virtanen@itla.fi, 050 318 7068