Uutiset>Uutiset

Itlasto palkittiin Datamenestyjät-kilpailussa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankki Itlasto palkittiin tämän vuoden Datamenestyjät-kilpailussa jaetulla toisella sijalla. Itlasto on palvelu, joka kokoaa kansallista, pitkittäistä seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tieto on aiemmin ollut hajallaan eri lähteissä.

Datamenestyjät-kilpailun voitti Kuntakortti-palvelu, joka kokoaa keskeisiä kunnan kehitystä koskevia tunnuslukuja. Jaetulla toisella sijalla Itlaston kanssa on Kanta-Hämeen elinvoimakatsaus, joka kerää yhteen alueen kuntien elinvoimaa mittaavia tilastoja.

Itlasto sai raadilta kehuja siitä, että se pyrkii tekemään tiedon tutkimisesta helppoa ja tavoittelee ulkoasullaan myös uusia käyttäjiä tiedon äärelle.

Itlaston ovat kehittäneet Itlan tiedeasiantuntija Marko Merikukka ja Hahmota Oy:n Peter Tattersall.


”Tällaisella kilpailulla on erityistä merkitystä Itlaston ja muiden datapalvelujen tunnettuuden lisäämiseksi”, Merikukka iloitsee. ”Lisäksi raadin antama palaute on arvokasta Itlaston parantamisen ja jatkokehittämisen näkökulmasta. Ja toki oman työn menestyminen on aina palkitsevaa”, jatkaa Merikukka.


Tiedolla johtamisen tueksi

Itlaston indikaattorit kuvaavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa ja ilmiöitä koulupudokkuudesta harrastamiseen ja koulukiusaamisesta perheen koettuun taloudelliseen tilanteeseen. Indikaattorit haetaan automaattisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanetistä ja Tilastokeskuksen tietokannoista. Tilastotuottajat päivittävät omia tietokantojaan kerran tai kaksi vuodessa, minkä jälkeen tiedot päivittyvät Itlastoon.

Merikukan mukaan lapsia ja nuoria koskevan tiedon koonnille käyttäjäystävälliseen muotoon oli suuri tarve. Itlaston avulla päätöksentekijät voivat seurata hyvinvoinnin ja palvelujen käytön trendejä, ja lapsiperheiden palveluita voidaan kehittää ja kohdentaa oikein. Tieto on tärkeää myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen ja lapsivaikutusten arvioinnin kannalta.


”Jatkossa Itlastoa on tarkoitus kehittää niin, että sen hyvinvointi-indikaattoreita voi käyttää hyväksi, kun kansallisen lapsistrategian onnistumista arvioidaan. Mallia tähän pitää ottaa maailmalta”, kertoo Itlan toimitusjohtaja Petri Virtanen.


Itlastossa voi tutkia helposti myös eri indikaattorien välisiä riippuvuuksia, eli miten valitun indikaattorin kehitys on yhteydessä muiden indikaattoreiden kehitykseen. Tällöin voi nousta esiin kysymyksiä, joita ammattilaisten, tutkijoiden ja päättäjien on tarpeen pohtia yhdessä.

Kilpailu edistää tiedon hyödyntämistä

Datamenestyjät-kilpailun järjestävät yhteistyössä Tilastokeskus ja BearingPoint. Raati koostuu eri organisaatioita edustavista datan käytön ja visualisoinnin asiantuntijoista.

Kilpailun tarkoituksena on parantaa tiedon hyödyntämistä ja datalukutaitoa sekä edistää faktapohjaisen päätöksenteon edellytyksiä yhteiskunnassa. Luotettavan tiedon kattava käyttäminen vaatii laajoja avoimia tietoaineistoja, mutta myös ketteriä sovelluksia niiden hyödyntämiseen.

Voittajat julkistettiin 28.9.2022 Tilastoareena-tapahtumassa.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.