Uutiset>Uutiset
26.05.2021

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö käynnistää lapsiperheköyhyyttä koskevan tutkimus- ja kehittämisohjelman

Itla käynnistää uuden kolmivuotisen tutkimus- ja kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on etsiä ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi Suomesta. Ohjelmassa selvitetään lapsiperheköyhyyden taustatekijöitä sekä sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen mahdollisuuksia ratkaista köyhyydestä johtuvia ongelmia.

Ohjelman kokonaiskustannukset ovat noin 1,1 miljoonaa euroa.


”Tänä päivänä Suomessa yli 10 prosenttia lapsiperheistä elää köyhyydessä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että köyhyys vaikuttaa negatiivisesti lasten kehitykseen ja lapsiperheiden arkeen. Vaikka meillä on jo paljon tietoa lapsiperheköyhyyden seurauksista, ei meillä ole riittävää ymmärrystä sen taustatekijöistä, ja kaikkein vähiten meillä on kokeiluja ongelman ratkaisemiseksi tai negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi”, toteaa säätiön kehitysjohtaja Tiina Ristikari.


Tutkimusohjelma tukee kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa

Vuoden 2020 lopussa valmistunut Suomen kansallinen lapsistrategia on tuonut esille haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden vaikean tilanteen. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tutkimusohjelman avulla tuetaan lapsistrategian toimeenpanoa käynnissä olevan hallituskauden loppujaksolla.


”Ohjelman tavoitteena on tuottaa jalostuneessa muodossa tutkimustietoa julkisen politiikan päätöksenteon perustaksi koskien sekä lapsiperheiden sosiaaliturvaa että julkisesti rahoitettuja hyvinvointipalveluja. Tässä ajassa on tärkeää tukea taloudellisesti tieteellistä tutkimusta, jonka avulla pystymme ratkaisemaan aikamme kompleksisia haasteita, kuten tässä tapauksessa lapsiperheköyhyyttä ja lapsiperheiden huono-osaisuutta”, kertoo säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.


Lahjoitusprofessuuri köyhyyden tutkimukseen

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä alan tutkimuslaitosten, valtakunnallisten hankkeiden, toimijoiden ja järjestöjen kanssa ja linkitetään käynnissä olevaan sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen.

Osana ohjelmaa Itla tulee lahjoittamaan uuden lapsiperheköyhyyden teemaan liittyvän professuurin suomalaiseen yliopistoon. Ohjelma sisältää myös tutkija-, hanke- ja kokeilurahoitusta. Ohjelmassa toteutetaan myös uusia metodisia kokeiluja, lisätään tietoisuutta lapsiperheköyhyyden syistä ja ratkaisumahdollisuuksista sekä vahvistetaan aihepiirin tutkijoiden yhteistyötä ja osaamista Suomessa ja Pohjoismaissa.

Ohjelma käynnistyy syksyllä 2021.


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Blogi
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma