Uutiset>Uutiset

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö käynnistää lapsiperheköyhyyttä koskevan tutkimus- ja kehittämisohjelman

Itla käynnistää uuden kolmivuotisen tutkimus- ja kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on etsiä ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi Suomesta. Ohjelmassa selvitetään lapsiperheköyhyyden taustatekijöitä sekä sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen mahdollisuuksia ratkaista köyhyydestä johtuvia ongelmia.

Ohjelman kokonaiskustannukset ovat noin 1,1 miljoonaa euroa.


”Tänä päivänä Suomessa yli 10 prosenttia lapsiperheistä elää köyhyydessä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että köyhyys vaikuttaa negatiivisesti lasten kehitykseen ja lapsiperheiden arkeen. Vaikka meillä on jo paljon tietoa lapsiperheköyhyyden seurauksista, ei meillä ole riittävää ymmärrystä sen taustatekijöistä, ja kaikkein vähiten meillä on kokeiluja ongelman ratkaisemiseksi tai negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi”, toteaa säätiön kehitysjohtaja Tiina Ristikari.


Tutkimusohjelma tukee kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa

Vuoden 2020 lopussa valmistunut Suomen kansallinen lapsistrategia on tuonut esille haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden vaikean tilanteen. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tutkimusohjelman avulla tuetaan lapsistrategian toimeenpanoa käynnissä olevan hallituskauden loppujaksolla.


”Ohjelman tavoitteena on tuottaa jalostuneessa muodossa tutkimustietoa julkisen politiikan päätöksenteon perustaksi koskien sekä lapsiperheiden sosiaaliturvaa että julkisesti rahoitettuja hyvinvointipalveluja. Tässä ajassa on tärkeää tukea taloudellisesti tieteellistä tutkimusta, jonka avulla pystymme ratkaisemaan aikamme kompleksisia haasteita, kuten tässä tapauksessa lapsiperheköyhyyttä ja lapsiperheiden huono-osaisuutta”, kertoo säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.


Lahjoitusprofessuuri köyhyyden tutkimukseen

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä alan tutkimuslaitosten, valtakunnallisten hankkeiden, toimijoiden ja järjestöjen kanssa ja linkitetään käynnissä olevaan sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen.

Osana ohjelmaa Itla tulee lahjoittamaan uuden lapsiperheköyhyyden teemaan liittyvän professuurin suomalaiseen yliopistoon. Ohjelma sisältää myös tutkija-, hanke- ja kokeilurahoitusta. Ohjelmassa toteutetaan myös uusia metodisia kokeiluja, lisätään tietoisuutta lapsiperheköyhyyden syistä ja ratkaisumahdollisuuksista sekä vahvistetaan aihepiirin tutkijoiden yhteistyötä ja osaamista Suomessa ja Pohjoismaissa.

Ohjelma käynnistyy syksyllä 2021.


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.