Itlan ensimmäiset apurahat on myönnetty väitöskirjatutkija Lotta Allemandille Helsingin yliopistosta ja väitöskirjatutkija Johanna Timoselle Oulun yliopistosta.

Itlan ensimmäinen apurahahaku suunnattiin Lapsuuden rakentajat haastekilpailuun osallistuneiden toimintamallien tutkimukseen sekä Lapset puheeksi -toimintamallin tutkimukseen osana koulujen ennaltaehkäisevää toimintaa.

Lotta Allemandille apuraha Lapset puheeksi -menetelmän väitöstutkimukselle

Säätiö myönsi 23 668 euron apurahan Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Lotta Allemandin Lapset puheeksi -menetelmän tutkimukselle. Lapset puheeksi -menetelmä on perhekeskeinen, lasten suotuisan kehityksen turvaamiseen tähtäävä interventiomenetelmä. Lapset puheeksi -työn tavoitteena kouluissa on tukea oppilaan hyvinvointia, oppimista ja suotuisaa kehitystä sekä yhteystyötä kodin ja koulun välillä.

”Tutkin väitöskirjassani Lapset puheeksi -menetelmän soveltuvuutta ja koettua hyötyä kouluympäristössä ja menetelmän vaikutusta opettajien ja vanhempien väliseen yhteistyöhön, oppilaiden ja opettajan väliseen suhteeseen sekä oppilaiden hyvinvointiin. Lisäksi tutkimuksessa tutkitaan intervention sekundaarisia vaikutuksia opettajien ja vanhempien hyvinvointiin. Tutkimuksessa tutkitaan ensimmäisen luokan opettajia, oppilaita ja oppilaiden vanhempia useassa eri kunnassa. Tutkimus on satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus”, Allemand kertoo.

Apuraha Johanna Timosen väitöstutkimukselle nuorten harrastustoiminnasta

12 000 euron apuraha myönnettiin väitöskirjatutkija Johanna Timoselle Oulun yliopistosta. Timonen tutkii väitöskirjassaan nuorten harrastustoimintaa. Vapaa-aika muodostaa suuren osan nuorten päivittäisistä rutiineista ja vaikuttaa merkittävästi kehitykseen ja yleiseen hyvinvointiin. Harrastusten kautta nuoret voivat toteuttaa itseään sekä rakentaa identiteettiään ja lisätä sosiaalista pääomaa.

”Väitöstutkimuksessa tarkastellaan nuoruusiän vapaa-ajan harrastustoiminnan vaikutusta koettuun psyykkiseen hyvinvointiin sekä myöhempään mielenterveyteen. Väitöskirjan kaksi ensimmäistä osatutkimusta pohjautuvat Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986 pitkittäistutkimusaineistoon. Lisäksi väitöskirjan kolmannessa artikkelissa kuvataan yhteisövaikuttavuuden harrastustoimintamallin implementointi ja vaikuttavuus suhteessa lasten ja nuorten harrastustoimintaan osallistumiseen”, Timonen kuvailee.

Itlalla on kahdenlaisia apurahoja: Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahaston apurahat sekä Itlan tutkimusapurahat. Säätiön myöntämät apurahat ovat 12 kuukauden henkilökohtaisia työskentelyapurahoja tieteelliseen tutkimukseen. Apurahoja myönnetään 1-2 kertaa vuodessa.

Lue lisää apurahoista.

Lotta Allemand Johanna Timonen

Väitöskirjatutkija Lotta Allemand, Helsingin yliopisto
Väitöskirjatutkija Johanna Timonen, Oulun yliopisto

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, tiina.ristikari@itla.fi, 050 917 7396