Uutiset>Blogi
10.02.2023

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön suunta tuleville vuosille

Itla edistää ja tukee Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, hyvää tulevaisuutta, vanhemmuutta ja lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Tämä toiminta-ajatus on kirjattu säätiömme sääntöihin.

Käynnistimme vuoden 2022 keväällä strategiaprosessin, joka vei aikaa kaikkiaan puoli vuotta. Teimme strategian tarkoituksella osallistavasti pohtimalla tulevien vuosien painopisteitä ja tavoitteita yhdessä säätiön sidosryhmäkumppanien, toimielinten eli valtuuskunnan, hallituksen ja varainhoitotoimikunnan sekä henkilöstön kanssa.

Muutoksia hyvinvoinnin kentällä

Maailman muutosnopeus viimeksi kuluneen muutaman vuoden aikana on ollut huimaava, eikä pelkästään positiivisessa mielessä. Lasten hyvinvointia ja mielenterveyttä vahvistavat ja haastavat tekijät, globaalit kriisit, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden vaarantuminen ja väestönmuutokset heijastuvat lasten ja lapsiperheiden elämään monella tapaa.

Lasten ja lapsiperheiden palveluissa on myös tapahtumassa muutoksia, kun hyvinvointialueet vuoden alussa aloittivat toimintansa. Merkille pantavaa on myös kuntien tehtävien muuttuminen uusien hyvinvointialueiden toiminnan myötä.


Julkisten palveluntuottajien yhteistyöhön kohdistuu tulevina vuosina paljon uusia odotuksia.


Julkisten palveluntuottajien yhteistyöhön kohdistuu tulevina vuosina paljon uusia odotuksia.

Samoin sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla olisi tärkeätä edistää palvelujen integroitumista toisiinsa. Tällä on suuri merkitys, kun mietitään palvelujen käyttöarvoa ja saatavuutta yksittäisten lasten ja lapsiperheiden kannalta.

Hyvinvointitiedosta ratkaisuihin

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön strategia 2023–2026 julkistettiin säätiön 35-vuotisjuhlatilaisuudessa Helsingissä 15.11.2022. Mukana on jotain uutta ja jotain vanhaa. Uusien asioiden painottamisen rinnalla myös jatkuvuudella on suuri merkitys.

Käynnistyneellä nelivuotiskaudella Itlan toimintaa ohjaavat suuntaviivat liittyvät lapsen oikeuksiin, osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä sillanrakentamiseen eri toimijoiden välillä. Itla toimintaa ohjaavat myös lisäarvon tuottaminen suomalaiselle yhteiskunnalle, tietoperusteisuus, kansainvälisyys sekä avoimuus ja läpinäkyvyys.

Tietoperusteisuutta silmällä pitäen on ollut ilahduttavaa panna merkille säätiömme saama menestys esimerkiksi strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmahauissa ja ohjelmajohtajavalinnoissa vuoden 2022 aikana. Tämä menestyminen antaa meille näköalapaikan monessa mielessä lasten ja laajemmin koko yhteiskunnan hyvinvoinnin toimijoiden kentälle.

Alkaneen nelivuotiskauden aikana tuotamme hyvinvointitietoa eri elämäntilanteissa olevista lapsista ja lapsiperheistä, esitämme konkreettisia ratkaisuehdotuksia lasten hyvinvoinnin parantamiseksi ja viestimme toiminnastamme päätöksentekijöille kaikille hallinnon tasoille.

Tehtävämme on haastava ja onnistumistamme tulemme mittaamaan monin eri tavoin. Uskon aidosti, että säätiömme lähivuoden tekemisestä hyötyvät kaikki Suomessa asuvat lapset ja lapsiperheet.

Olemme aina lasten puolella.

Kirjoittaja

Petri Virtanen

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys