Uutiset>Blogi
10.02.2023

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön suunta tuleville vuosille

Itla edistää ja tukee Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, hyvää tulevaisuutta, vanhemmuutta ja lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Tämä toiminta-ajatus on kirjattu säätiömme sääntöihin.

Käynnistimme vuoden 2022 keväällä strategiaprosessin, joka vei aikaa kaikkiaan puoli vuotta. Teimme strategian tarkoituksella osallistavasti pohtimalla tulevien vuosien painopisteitä ja tavoitteita yhdessä säätiön sidosryhmäkumppanien, toimielinten eli valtuuskunnan, hallituksen ja varainhoitotoimikunnan sekä henkilöstön kanssa.

Muutoksia hyvinvoinnin kentällä

Maailman muutosnopeus viimeksi kuluneen muutaman vuoden aikana on ollut huimaava, eikä pelkästään positiivisessa mielessä. Lasten hyvinvointia ja mielenterveyttä vahvistavat ja haastavat tekijät, globaalit kriisit, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden vaarantuminen ja väestönmuutokset heijastuvat lasten ja lapsiperheiden elämään monella tapaa.

Lasten ja lapsiperheiden palveluissa on myös tapahtumassa muutoksia, kun hyvinvointialueet vuoden alussa aloittivat toimintansa. Merkille pantavaa on myös kuntien tehtävien muuttuminen uusien hyvinvointialueiden toiminnan myötä.


Julkisten palveluntuottajien yhteistyöhön kohdistuu tulevina vuosina paljon uusia odotuksia.


Julkisten palveluntuottajien yhteistyöhön kohdistuu tulevina vuosina paljon uusia odotuksia.

Samoin sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla olisi tärkeätä edistää palvelujen integroitumista toisiinsa. Tällä on suuri merkitys, kun mietitään palvelujen käyttöarvoa ja saatavuutta yksittäisten lasten ja lapsiperheiden kannalta.

Hyvinvointitiedosta ratkaisuihin

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön strategia 2023–2026 julkistettiin säätiön 35-vuotisjuhlatilaisuudessa Helsingissä 15.11.2022. Mukana on jotain uutta ja jotain vanhaa. Uusien asioiden painottamisen rinnalla myös jatkuvuudella on suuri merkitys.

Käynnistyneellä nelivuotiskaudella Itlan toimintaa ohjaavat suuntaviivat liittyvät lapsen oikeuksiin, osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä sillanrakentamiseen eri toimijoiden välillä. Itla toimintaa ohjaavat myös lisäarvon tuottaminen suomalaiselle yhteiskunnalle, tietoperusteisuus, kansainvälisyys sekä avoimuus ja läpinäkyvyys.

Tietoperusteisuutta silmällä pitäen on ollut ilahduttavaa panna merkille säätiömme saama menestys esimerkiksi strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmahauissa ja ohjelmajohtajavalinnoissa vuoden 2022 aikana. Tämä menestyminen antaa meille näköalapaikan monessa mielessä lasten ja laajemmin koko yhteiskunnan hyvinvoinnin toimijoiden kentälle.

Alkaneen nelivuotiskauden aikana tuotamme hyvinvointitietoa eri elämäntilanteissa olevista lapsista ja lapsiperheistä, esitämme konkreettisia ratkaisuehdotuksia lasten hyvinvoinnin parantamiseksi ja viestimme toiminnastamme päätöksentekijöille kaikille hallinnon tasoille.

Tehtävämme on haastava ja onnistumistamme tulemme mittaamaan monin eri tavoin. Uskon aidosti, että säätiömme lähivuoden tekemisestä hyötyvät kaikki Suomessa asuvat lapset ja lapsiperheet.

Olemme aina lasten puolella.

Kirjoittaja

Petri Virtanen

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
08.04.2024
Oma Häme ja Itla käynnistivät menetelmien arviointipilotin
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja seurantaa parannetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeen ja Itlan puoli vuotta kestävässä pilottiprojektissa.
Kasvun tuki
Poika istuu ja katselee älypuhelintaan
Uutiset
|
04.04.2024
Mitä ajattelet Lapsuuden rakentajat podcastista? Vastaa kyselyyn
Mistä aiheista haluaisit kuulla Lapsuuden rakentajat podcastissa? Kaipaatko räväkkää keskustelua ja sähäkkää kommentointia vai analyyttista, punnittua pohdintaa? Auta meitä kehittämään podcastiamme vastaamalla kyselyyn!
Kaksi nuorta hymyilevät kameralle kesäpäivänä.
Tapahtuma
|
25.03.2024
Kuvittele, jos onnistuisimme paremmin nuorten mielenterveyden tukemisessa
Kuvittele jos jokainen lapsi ja nuori saisi tulevaisuudessa tutkitusti vaikuttavaa apua mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tästä tulisi totta Suomessa?
Ma 22.4.2024
12:00-16:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki
Kasvun tuki
Blogi
|
13.03.2024
Päätöksenteon ristiriidat johtuvat usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista ratkaisukeinoista
Muutokset kuntien palveluverkossa ovat usein vaikeita ja pitkiä prosesseja. Päätöksenteon hankaluus johtuu usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista rationaliteeteista eli päämäärään pyrkimisen optimaalisista keinoista. Näiden välille tarvittaisiin keskustelun ja yhteisen tilannekuvan mahdollistavia päätöksenteon areenoja.
Muuttuva väestö
Uutiset
|
13.03.2024
Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa on tuettava kansallisesti
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformi etenee keväällä 2024. Yksi uudistuksen tavoitteista on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Itla sekä hyvinvointi- ja yhteistyöalueet kokoontuivat 16.2. keskustelemaan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinnan uusista kansallisista linjauksista.
Kasvun tuki
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus