Itla edistää ja tukee Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, hyvää tulevaisuutta, vanhemmuutta ja lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Tämä toiminta-ajatus on kirjattu säätiömme sääntöihin. 

Käynnistimme vuoden 2022 keväällä strategiaprosessin, joka vei aikaa kaikkiaan puoli vuotta. Teimme strategian tarkoituksella osallistavasti pohtimalla tulevien vuosien painopisteitä ja tavoitteita yhdessä säätiön sidosryhmäkumppanien, toimielinten eli valtuuskunnan, hallituksen ja varainhoitotoimikunnan sekä henkilöstön kanssa.

Muutoksia hyvinvoinnin kentällä

Maailman muutosnopeus viimeksi kuluneen muutaman vuoden aikana on ollut huimaava, eikä pelkästään positiivisessa mielessä. Lasten hyvinvointia ja mielenterveyttä vahvistavat ja haastavat tekijät, globaalit kriisit, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden vaarantuminen ja väestönmuutokset heijastuvat lasten ja lapsiperheiden elämään monella tapaa.

Lasten ja lapsiperheiden palveluissa on myös tapahtumassa muutoksia, kun hyvinvointialueet vuoden alussa aloittivat toimintansa. Merkille pantavaa on myös kuntien tehtävien muuttuminen uusien hyvinvointialueiden toiminnan myötä.

Julkisten palveluntuottajien yhteistyöhön kohdistuu tulevina vuosina paljon uusia odotuksia.

Julkisten palveluntuottajien yhteistyöhön kohdistuu tulevina vuosina paljon uusia odotuksia. Kansallisella tasolla joudutaan muun muassa pohtimaan lasten oppimisen tukemista, mikä edellyttää erilaisten koulutuspolkujen solmukohtien saumattomuutta.

Samoin sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla olisi tärkeätä edistää palvelujen integroitumista toisiinsa. Tällä on suuri merkitys, kun mietitään palvelujen käyttöarvoa ja saatavuutta yksittäisten lasten ja lapsiperheiden kannalta.

Hyvinvointitiedosta ratkaisuihin

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön strategia 2023–2026 julkistettiin säätiön 35-vuotisjuhlatilaisuudessa Helsingissä 15.11.2022. Mukana on jotain uutta ja jotain vanhaa. Uusien asioiden painottamisen rinnalla myös jatkuvuudella on suuri merkitys.

Käynnistyneellä nelivuotiskaudella Itlan toimintaa ohjaavat suuntaviivat liittyvät lapsen oikeuksiin, osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä sillanrakentamiseen eri toimijoiden välillä. Itla toimintaa ohjaavat myös lisäarvon tuottaminen suomalaiselle yhteiskunnalle, tietoperusteisuus, kansainvälisyys sekä avoimuus ja läpinäkyvyys.

Tietoperusteisuutta silmällä pitäen on ollut ilahduttavaa panna merkille säätiömme saama menestys esimerkiksi strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmahauissa ja ohjelmajohtajavalinnoissa vuoden 2022 aikana. Tämä menestyminen antaa meille näköalapaikan monessa mielessä lasten ja laajemmin koko yhteiskunnan hyvinvoinnin toimijoiden kentälle.

 

 

Alkaneen nelivuotiskauden aikana tuotamme hyvinvointitietoa eri elämäntilanteissa olevista lapsista ja lapsiperheistä, esitämme konkreettisia ratkaisuehdotuksia lasten hyvinvoinnin parantamiseksi ja viestimme toiminnastamme päätöksentekijöille kaikille hallinnon tasoille.

Tehtävämme on haastava ja onnistumistamme tulemme mittaamaan monin eri tavoin. Uskon aidosti, että säätiömme lähivuoden tekemisestä hyötyvät kaikki Suomessa asuvat lapset ja lapsiperheet.

Olemme aina lasten puolella.

Petri Virtanen
Toimitusjohtaja, Itla


Teksti on julkaistu tiistaina 31. tammikuuta 2023 Pintaa syvemmältä -uutiskirjeessä. Jos lasten, nuorten ja perheiden asiat kiinnostavat, liity Itlan uutiskirjelistalle. Jatkossa saat Uutisia Itlasta ja Pintaa syvemmältä -uutiskirjeet, joissa kerromme Itlan toiminnasta ja tapahtumista.