Uutiset>Vieraskynä
28.06.2021

Kaikki onnelliset perheet ovat onnellisia omalla tavallaan

”Kaikki onnelliset perheet muistuttavat toisiaan, jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan”, alkaa Leo Tolstoin kirja Anna Karenina. Se saattoi olla totta 1800-luvun Venäjällä. Tämän päivän Suomessa on kuitenkin enää vaikea ajatella, että perheiden onnellisuus rakentuisi tiettyä samankaltaista kaavaa toistamalla.

Työssäni monimuotoisten perheiden parissa kohtaan usein ajatuksen siitä, että perhe, joka jollakin tavalla poikkeaa normista, muodostaa mahdollisen ongelman. Erityisesti yhden vanhemman perheisiin, uusperheisiin, sateenkaariperheisiin tai maahanmuuttajataustaisiin perheisiin kohdistuu helposti ajatus, että perhetilanne on jotenkin lähtökohtaisesti haastava tai hankala.

Tämä ei ole välttämättä tiedostettu asenne, harva ajattelee, että perhe on oikeasti ongelmallinen. Kyse on enemmänkin mielikuvasta. Siitä, että ajatellaan arjen ainoan vanhemman kuormittuvan kohtuuttomasti, että uusperheen arki on riitaisaa ja monimutkaista, että sateenkaariperhe kohtaa varmasti syrjintää ja ennakkoluuloja tai että maahanmuuttajaperhe kamppailee rasismin ja taloudellisten huolien kanssa.

Samalla saatetaan unohtaa, että näihin perhemuotoihin sisältyy myös onnellisia asioita. Yhden vanhemman perheessä taustalla voi olla vanhempien ero, joka on päättänyt stressaavan ja riitaisen parisuhteen. Yhteistyö vanhemmuudessa ja lapsen arjen jakamisessa toimii suurimmalla osalla eronneista vanhemmista hyvin, ja monissa tilanteissa jopa paremmin kuin parisuhteen kestäessä.

Näissä tilanteissa lapsella on vahva suhde vanhempiinsa sekä vanhemmilla usein erittäinkin toimiva tasapaino lapsenhoitovastuun ja vapaa-ajan välillä. Monet yhden vanhemman perheet syntyvät myös ainoan vanhemman tietoisella päätöksellä, toivottu lapsi syntyy suunniteltujen hedelmöityshoitojen tuloksena ja on vanhempansa suuren toiveen täyttymys.

Hyvinvointi lähtee hyvistä perhesuhteista

Uusperhekuviot ovat joskus haastavia, mutta myös täynnä elämää, tunnetta, rakkautta, puhetta ja naurua. Lapsille ja vanhemmille syntyy uusia perhesuhteita, jotka ovat, kuten kaikki perhesuhteet, monimuotoisia ja moniulotteisia. Eivät yksinomaan hyviä tai huonoja. Parhaassa tapauksessa perheenjäsenet saavat lahjaksi loppuelämänmittaisia kannattelevia ihmissuhteita.

Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat kaikessa kirjavuudessaan tutkimusten mukaan jopa paremmin kuin heteromuotoisten perheiden vastaavat. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että sateenkaariperheen perustaminen vaatii sekä suunnittelua että ajatustyötä. Demografisesti katsottuna sateenkaariperheiden vanhemmat ovat hiukan vanhempia, paremmin toimeen tulevia ja paremmin koulutettuja kuin vanhemmat keskimäärin. Sateenkaariperheissä onni rakentuu monissa erilaisissa muodoissa ja valmiit roolit sekä odotukset ovat vähäisempiä. Se vapauttaa vanhemmat toteuttamaan omaa vanhemmuuttaan itselleen sopivilla tavoilla.

Maahanmuuttajataustaiset perheet puolestaan ovat jo itsessään niin kirjava joukko ihmisiä, että mitään yleistyksiä siitä on vaikea tehdä. Samalla tutkimusnäyttöä on siitä, että etenkin heikommin toimeentulevissa ryhmissä maahanmuuttajataustaisten perheiden nuoret pärjäävät koulussa jopa samassa sosioekonomisessa asemassa olevia kantasuomalaisia nuoria paremmin. Tämä siitä huolimatta, että monet eivät puhu äidinkielenään suomea. Ilmiötä selitetään sekä motivaatiolla pärjätä suomalaisessa yhteiskunnassa että tiiviimmällä perheyhteydellä.

Perheiden monimuotoiseen kirjoon kuuluu myös useita muita tapoja järjestää arkea, joissa kaikissa on omat puolensa. Sijaisperheissä lastensuojelun kautta sijoitetut lapset kasvavat perheen ympäröiminä. Näistä tilanteista puhuu kauniisti esimerkiksi Huuhkajien Joona Toivio, jonka vanhemmat ovat toimineet sijaisperheenä Joonan lapsuudessa. Adoptioperhe tarjoaa perheen lapselle, jolta se muutoin olisi puuttunut. Monikkoperheissä lapsia syntyy kerralla useampi ja elämä mullistuu moninkertaisesti, samalla kaksosuus tai kolmosuus on oma aivan ainutlaatuinen sisaruuden muotonsa.

Myös suru kuuluu elämään kaikessa monimuotoisuudessaan

On kuitenkin myös tilanteita, jotka ovat aidosti haastavia ja surullisia, ja niillekin täytyy olla elämässä tilaa. Joskus perhe menettää lapsen tai lapsi syntyy kuolleena, joskus vanhempi menehtyy liian varhain. Joka viides lasta toivova perhe kohtaa tilanteen, jossa toiveesta huolimatta raskaus ei ota alkaakseen.

Näissäkin tilanteissa perheiden hyvinvointia lisää se, jos ympäristö osaa suhtautua tilanteisiin empatialla ja kauhistelematta. Suru on osa elämää ja se näkyy jokaiselle omalla tavallaan. Surevalle on tärkeää, että hänen oma surunsa ja yksilöllinen kokemuksensa saa tilaa, ja että häntä ei painosteta suremaan tietyllä tavalla tai jollakin kaavalla.

Tällä viikolla Helsingissä vietetään Pride-viikkoa. Minun toivelistallani on kolme asiaa:

1) Että jokaisella vuoden viikolla jokainen ihminen voisi olla omasta perheestään ylpeä ja onnellinen.
2) Että näkisimme vahvuudet jokaisessa perheessä, niissä aivan tavallisissa ja niissä, joissa on jotakin epätavallista.
3) Ettei mitään perhemuotoa nähtäisi itsessään ongelmana, vaan kaikki perheet saisivat olla onnellisia omalla tavallaan.

Onnellista Pride-viikkoa kaikille, jotka sitä viettävät!


Kirjoittaja

Anna Moring

johtava asiantuntija

Monimuotoiset perheet -verkosto


Kirjallisuus

Kia Aarnio, Kati Kallinen, Jari Kylmä, Tytti Solantaus ja Anna Rotkirch 2017: Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/sateenkaariperheiden-lasten-ja-nuorten-hyvinvointi-ja-kokemukset/

Antti Kääriälä et. al. 2020: Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä. Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi. THL. https://www.julkari.fi/handle/10024/140741

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys