Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöuusi Kasvun tuki -aikakauslehti on nyt julkaistu. Lehti tarjoaa ajankohtaista, tutkimusperustaista tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Kaikille avoin suomenkielinen tiedejulkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa osoitteessa kasvuntuki.fi/aikakauslehti.

Kasvun tuki -aikakauslehti on tarkoitettu päätöksentekijöille, ammattilaisille, tulevaisuuden ammattilaisille ja tutkijoille eri tieteenaloilla. Tavoitteena on nopeuttaa tiedon kulkua ja näin tukea tutkimusperustaista päätöksentekoa sekä ammattilaisten näyttöön perustuvaa toimintaa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Lehti pyrkii lisäksi edistämään tieteenalojen ja toimijoiden välistä keskustelua hyvinvointitiedon ja lapsipolitiikan saralla.  

Idea Itlan omasta lehdestä syntyi joulukuussa 2019 vieraillessani keskellä kaamosaikaa maailman pohjoisimmassa yliopistossa Tromssassa. Siellä yhteistyökumppanimme ovat jo vuosia julkaisseet Ungsinn-verkkolehdessä lapsille ja nuorille suunnattujen psykososiaalisten menetelmien arvioinnit systemaattisina, vertaisarvioituina katsauksina”, kertoo uuden Kasvun tuki -aikakauslehden päätoimittaja, erikoistutkija Marjo Kurki. 

Ensimmäisen numeron tutkimusartikkelit: 

  • Matalan kynnyksen hoito lasten ahdistuneisuuteen: Voimaperheet – Huolet hallintaan -mallin kehittäminen 
  • Lapseen kohdistuva lähisuhdeväkivalta – keskiössä lasten traumaperäisten oireiden ehkäisy ja hoito  
  • Väestö muuttuu – osaammeko huolehtia maahanmuuttajalasten terveydestä?  
  • Tutkimusta tarvitaan lasten ja nuorten osallisuudesta päätöksentekoon  
  • Digitaalinen Zekki-palvelu yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevan tuen 
  • Alueellinen oppimisverkosto ja yhteisövaikuttavuus lapsiperheiden tukemisessa 
  • Toimeenpanon metataitojen näkökulma uudistusten toteuttamiseen hyvinvointipalveluissa 
  • Lectio praecursoriaVanhemmuutta tukevasta ryhmätoiminnasta hyviä tuloksia lastensuojelun perheissä 

Tutkimusartikkelien lisäksi lehdestä löytyvät Triangeli-keskustelu sekä Tutkimus tutuksi ja Kentän ääni -palstat. Ensimmäisen numeron Triangeli-keskustelussa professori Christina Salmivalli, rehtori Pentti Rautakoski ja opetusministeri Jussi Saramo pohtivat kiusaamiseen ehkäisyä tutkimuksen, koulun ja päätöksenteon näkökulmasta. 

Toivotamme antoisia lukuhetkiä lehden parissa! 

Lisätiedot 

Marjo Kurki, erikoistutkija, marjo.kurki @ itla.fi, 044 271 0797 

Tiina Huttu, tiedeviestinnän asiantuntija, tiina.huttu @ itla.fi, 050 540 2988