Uutiset>Blogi
13.01.2022

Ketterän säätiön taustalla toimii vakaa varainhoito

Itlan varainhoidon tarkoituksena on turvata säätiön sääntöjen mukainen toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Tämä tehtävä kuulostaa yksinkertaiselta, mitä se oikeastaan yleisellä tasolla onkin.

Itla on poikkeuksellinen säätiö, mikä luo omia haasteitaan säätiön toiminnan ohella myös varainhoitoon: Itlan varainhoito ei ole pelkästään varojen sijoittamisen toteuttamista ja valvontaa, vaan poikkeuksellisesti säännellyn säätiön toimintaedellytysten läpinäkyvää turvaamista.

Itlan varainhoidon lähtökohdat

Itla on nimensä – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö – mukaisesti syntymäpäivälahja Suomen kansalle, joka on annettu kahteen otteeseen. Säätiön perustivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Lastensuojelun Keskusliitto Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuonna 1987. Seuraava syntymäpäivälahja saatiin Suomen juhliessa 100-vuotiasta itsenäisyyttään vuonna 2017, jolloin valtio lahjoitti 50 000 000 euron pääoman (Neste Oyj:n osakkeina) Itlalle.

Tästä jälkimmäisestä syntymäpäivälahjasta käytiin julkisuudessa etu- ja jälkikäteenkin kovaa keskustelua, koska halukkaita lahjansaajia oli useampia. Kun näin merkittävä summa lahjoitettiin, niin samalla säädettiin laki (Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta), jolla säätiölle luotiin eduskunnan valitsema, sen poliittisia valtasuhteita mukaileva yhdeksänhenkinen valtuuskunta valvomaan säätiön toimintaa ja varojenkäyttöä. Samassa yhteydessä myös säätiön säännöt uudistettiin ja niihin rakennettiin mekanismi lahjoituspääoman turvaamiseksi tai ainakin sen käytön rajoittamiseksi.

Kun säätiön varainhoidon yleisenä tarkoituksena on turvata säätiön sääntöjen mukainen toiminta nyt ja tulevaisuudessa, tulee Itlan tapauksessa varainhoidossa huomioida lisäksi Itlaa koskeva erityislaki, säätiön säännöt, säätiölaki, hyvä säätiötapa, Itlan julkinen ja läpinäkyvä asema yhteiskunnassa sekä lisäksi yleiset varainhoitoa koskevat säännökset. Näiden kaikkien pohjalta on myös laadittu Itlan hallituksen vahvistama sijoitusstrategia, joka vielä luo tarkemmat raamit säätiön varainhoidolle.

Itlan sijoitusstrategiasta

Kun Itlan kaikkea toimintaa ohjaavat lasten oikeudet, tulee säätiön huomioida myös sijoitustoiminnassaan YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Säätiö tukeutuu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja huomioi ESG-näkökohdat (Environmental, Social, Governance) eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Entä sitten käytännössä?


”Säätiön varainhoidon tulee olla – ja se myös on – suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja riskitasojen suhteen järkevää.”


Kun säätiöllä ei ole tällä hetkellä varsinaista liiketoimintaa, perustuu toimintabudjetti käytännössä sijoituksista saatavaan tuottoon, sillä pääoman käyttäminen toiminnan rahoittamiseen olisi erittäin lyhytjänteistä. On erityisen haastavaa ennustaa etukäteen sijoitusten tuotto, minkä pohjalta tulisi siten rakentaa tulevan vuoden budjetti.

Itla on onneksi onnistunut varainhoidon järjestämisessä kiitettävästi siten, että oikea-aikaisilla osakekaupoilla, varainhoitajien näkemyksiin luottamalla ja riittävän puskurikassan rakentamisella säätiö on onnistunut turvaamaan seuraavien vuosien toimintabudjetin huolimatta maailmantalouden suuristakin heilunnoista. Tavoitteena on ylläpitää tilannetta, jossa toimintamenoja ei jouduttaisi kattamaan realisoimalla sijoituksia tai tuottoja epäedullisina aikoina.

Itlalla on onneksi ollut mahdollisuus saada joukkoihinsa sijoitusalan ammattilaisia sekä huolellisen julkisen kilpailutuksen perusteella ammattitaitoisia ja luotettavia varainhoitajia. Vaikka säätiön varainhoidosta vastaavat tahot joutuvatkin punnitsemaan säätiön taloutta kokonaisuutena ja tarkastelemaan tehtyjä sijoituksia säännöllisesti, on tarkoituksena, että tämä työ näyttäytyy ulospäin ”tylsänä ja harmaana”, eli ei-poukkoilevana, pitkäjänteisenä ja luotettavana varainhoitona.

Pallopeleissä ollaan yhtä mieltä siitä, että paras erotuomari on sellainen, jota ei kentällä juuri huomaa. Näin meillä Itlassakin.


Kirjoittaja

Mikko Mikkola

Itlan varainhoitotoimikunnan puheenjohtaja
OTK, Juho Vainion säätiön toimitusjohtaja

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys